LEGEA nr.334 din 31 mai 2002
bibliotecilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.386/2004 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Servicii pentru Biblioteci
art.43 alin. (3)
  O. nr.2.338/2004 al ministrului culturii și cultelor și al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar
art.12 alin. (1) lit. f)
  O. nr.4.626/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente
  O. nr.5.385/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București
art. 57


Joi, 11 august 2022, 09:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.