LEGE nr.166 din 10 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  L. nr.491/2003 LEGEA plantelor medicinale și aromatice
  O. nr.434/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea cantităților de produse pe culturi pentru care se acordă sprijin direct al statului în anul 2004, precum și condițiile de eligibilitate a producătorilor agricoli
  H.G. nr.1.046/2004 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.200 mii tone grâu pentru panificație din recolta anului 2004
  H.G. nr.64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
  H.G. nr.65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2005 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
  O. nr.79/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
  O. nr.174/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantităților de produse pe culturi, sumelor aferente acestora, precum și condițiilor de eligibilitate ale producătorilor agricoli


Joi, 27 ianuarie 2022, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.