LEGE nr.73 din 16 ianuarie 2002
privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.32/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Carne de porc" din România
  O. nr.88/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Naționale Interprofesionale "Vitivinicola" - O.N.I.V. din România
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.376/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale Naționale "Laptele" din România - O.I.N.L.R
  O. nr.688/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Cereale și Produse Derivate din România" - C.P.D.R. (abrogat prin O. nr.99/2011)
  O. nr.821/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind recunoașterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr
  O. nr.78/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea Organizației Interprofesionale Naționale de Produse, Grăsimi Vegetale și Șroturi Furajere din România
  O. nr.761/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind autorizarea Organizației interprofesionale pentru carne de pasăre, ouă și procesate din acestea (abrogat prin O. nr.160/2011)
  O. nr.200/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind autorizarea Organizației interprofesionale a producătorilor și procesatorilor de in și cânepă din România


Joi, 18 august 2022, 14:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.