LEGE nr.73 din 16 ianuarie 2002
privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.363/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale Naționale "Zahărul" din România
  O. nr.585/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind necesitatea raportării de către societățile comerciale din sectorul zahărului a unor date statistice
  O. nr.601/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Orz-Bere"
  O. nr.32/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Carne de porc" din România
  H.G. nr.121/2003 pentru aprobarea produselor agricole și alimentare de importanță națională pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2003-2006
  O. nr.88/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Naționale Interprofesionale "Vitivinicola" - O.N.I.V. din România
  O. nr.376/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru autorizarea Organizației Interprofesionale Naționale "Laptele" din România - O.I.N.L.R
art. 6 alin. (5)
  O. nr.553/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind obligativitatea întocmirii notelor de vânzare a peștelui și a altor viețuitoare acvatice la centrele de vânzare
art.17 alin. (2)
  O. nr.679/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului economiei și comerțului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al secretarului de stat coordonator al Departamentului de Comerț Exterior, al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 192/217/902/62/61/2002 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România
art. 5
  O. nr.688/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea Organizației Interprofesionale "Cereale și Produse Derivate din România" - C.P.D.R. (abrogat prin O. nr.99/2011)
  O. nr.938/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind organizarea și funcționarea sistemului de monitorizare a prețurilor produselor pescărești
art.17 alin. (2)
  O. nr.43/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea și recunoașterea öociației Degustătorilor Autorizați din România (ADAR)
art.6 alin.(5)
  O. nr.78/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru autorizarea Organizației Interprofesionale Naționale de Produse, Grăsimi Vegetale și Șroturi Furajere din România
art.6 alin.(5)
  H.G. nr.1.006/2004 privind organizarea pieței pentru cereale
art.2
  H.G. nr.1.014/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă
  H.G. nr.1.081/2004 privind aprobarea prețului de referință pentru grâu în anul de piață 2004-2005
Art. 1 alin. (2) lit. n) si art. 2 lit. c)
  H.G. nr.1.617/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în funcția de președinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare din România (abrogat prin H.G. nr.94/2005)
  H.G. nr.94/2005 privind numirea în funcția de președinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării și funcționării piețelor produselor agricole și alimentare în România
  O. nr.200/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind autorizarea Organizației interprofesionale a producătorilor și procesatorilor de in și cânepă din România
art. 6 alin. (4) si (5)
  H.G. nr.810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea cantității de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005
art. 11 alin. (1) lit. a) si alin. (2)


Joi, 18 august 2022, 14:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.