LEGE nr.72 din 16 ianuarie 2002
zootehniei
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002
  O. nr.499/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproducție (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.563/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă
  O. nr.598/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine (abrogat prin H.G. nr.267/2004)
  O. nr.599/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine (abrogat prin H.G. nr.267/2004)
  H.G. nr.1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
  O. nr.657/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului de ameliorare a efectivelor de porcine din România
  O. nr.658/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale și gogoșile de viermi de mătase crude, din specia Bombyx mori
  O. nr.9/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 499/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprecierea porcinelor de reproducție (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.173/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind reorganizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă, înființată prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 104/2000 (abrogat prin O. nr.717/2006)
  O. nr.226/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung
art. 19
  O. nr.256/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene (abrogat prin O. nr.558/2015)
  O. nr.309/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programelor de ameliorare a efectivelor de bovine, ovine, păsări, albine și viermi de mătase din România
art. 24
  H.G. nr.865/2003 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli, în anul 2003, pentru construirea de adăposturi de vaci de lapte, precum și pentru achiziționarea de juninci și instalații zootehnice și pentru aprobarea normelor metodologice
art. 11
  O. nr.861/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă
art.32, art.33
  H.G. nr.1.509/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale
art.11
  H.G. nr.1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și a efectivelor de animale
art. 11 alin.(2)
  H.G. nr.64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creșterea producției animaliere și piscicole, precum și a efectivelor de animale
art. 11 alin. (2)
  O. nr.342/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie și a modelului legitimațiilor speciale pentru specialiștii din rețeaua de ameliorare și reproducție în zootehnie
  O. nr.218/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice (abrogat prin O. nr.344/2019)
  O. nr.18/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice (abrogat prin O. nr.344/2019)


Vineri, 12 august 2022, 18:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.