ORDONANȚĂ nr.71 din 30 august 2001
privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.1/2010 privind aprobarea Registrului consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală
  H. nr.13/2010 privind susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010
art. 11 lit. a1)
  H. nr.2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal
art. 5
  H. nr.3/2011 privind modalitatea și termenele de plată a cotizațiilor fixe în anul 2011 și a cotizațiilor variabile datorate de consultanții fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 și depunerea declarațiilor în anul 2011
art. 8 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 13 lit. c)
  H. nr.4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea
art. 3 alin. (1) lit. b), art. 11 lit. d)
  H. nr.5/2011 pentru aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2011
art. 11 lit. f)
  H. nr.5/2012 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012
art. 11 lit. f)
  H. nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților (abrogat prin H. nr.3/2017)
art. 10
  H. nr.7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală


Miercuri, 28 septembrie 2022, 05:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.