ORDONANȚĂ nr.2 din 12 iulie 2001
privind regimul juridic al contravențiilor
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.56/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 și 50 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002
  D.C.C. nr.122/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) și art. 38 din Legea nr. 98/1994, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 108/1999, precum și a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001
art. 21 alin. (1) si art. 26
  D.C.C. nr.164/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și ale art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 19 alin. (1) si art. 26
  D.C.C. nr.183/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.197/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.251/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 38 și 44 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 38 si 44
  D.C.C. nr.271/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.322/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) și ale art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (1) și art. 26
  D.C.C. nr.318/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.319/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) și (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002
art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.317/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), (5), (6) și (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) si ale art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.349/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.359/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 28 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.380/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.399/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.408/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 12
  D.C.C. nr.407/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) și (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 10 lit. b) și art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată
art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) și (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.423/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 12
  D.C.C. nr.435/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 28 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.491/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 lit. a) și art. 62 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, precum și ale art. 12 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 12 alin. (1) și alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.51/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.75/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare
art. 12
  D.C.C. nr.83/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002
art. 12
  D.C.C. nr.200/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c) și d), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare
art. 5 alin. (2) lit. c) și d), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 32
  D.C.C. nr.270/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.537/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 12
  D.C.C. nr.535/2004 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 1 și 2
  D.C.C. nr.538/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.43/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.107/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 1 și 2
  D.C.C. nr.228/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.371/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.456/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.458/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.676/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.43/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.86/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 49 alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
art. 3 alin. (1)
  D.C.C. nr.220/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 teza finală din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
art. 18 teza finală
  D.C.C. nr.467/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27
  D.C.C. nr.650/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 și art. 19
  D.C.C. nr.661/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.687/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 18 teza a doua
  D.C.C. nr.797/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2) și art. 33
  D.C.C. nr.850/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.906/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.953/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.26/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.41/2007 DECIZIA nr. 41 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art.2 alin.(1)
  D.C.C. nr.81/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.161/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 10 lit. b) și c), art. 11 alin. (1) lit. a)- b) și art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
art. 2 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.228/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 12 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.259/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.529/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b) și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 5 alin. (3) lit. e)
  D.C.C. nr.621/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31, art. 32 alin. (1), art. 33-36 și art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.737/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.813/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art.32 alin. (2)
  D.C.C. nr.824/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.955/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.006/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16
  D.C.C. nr.1.049/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 28 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.090/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.128/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.126/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34-36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34-36
  D.C.C. nr.108/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.146/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.263/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.256/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.299/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.314/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.347/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.382/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 5 alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.490/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi și ale art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.519/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.19, 21, 23, 24 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art.19, 21, 23, 24 și 34
  D.C.C. nr.520/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-19
  D.C.C. nr.564/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.759/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.768/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19, 21, 23, 24 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19, 21, 23, 24 și 34
  D.C.C. nr.726/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.727/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.750/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
art. 16 alin. (1) și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.728/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 pct. 3 și art. 299 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.787/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a ordonanței în ansamblul său
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1), precum și a ordonanței în ansamblul său
  D.C.C. nr.967/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.961/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a dispozițiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și art. 39 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.041/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) și ale art. 44 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.171/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34
  D.C.C. nr.1.234/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 14
  D.C.C. nr.1.240/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.233/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. art. 5 alin. (3) lit. a) teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. art. 5 alin. (3) lit. a) teza a doua
  D.C.C. nr.1.261/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 16 și art. 17
  D.C.C. nr.1.260/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.354/2008 referitoare Ia excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale
- sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.29/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
art. 32 alin. (2) și ale art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.65/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-19 și 21
  D.C.C. nr.69/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă și art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.61/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.99/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.167/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19, 21, 23, 24 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19, 21, 23, 24 și 34
  D.C.C. nr.166/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale
art. 9 alin. (5)
  D.C.C. nr.179/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f), art. 3 și art. 6 alin.1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
art. 32 alin. (2) și art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.204/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.205/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.315/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.338/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15-19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-19
  D.C.C. nr.369/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a dispozițiilor art. I pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale
art. 9 alin. (5)
  D.C.C. nr.413/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) și (5) și ale art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 11 alin. (1) și (5) și ale art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.422/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 190 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 30
  D.C.C. nr.424/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.528/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.532/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.545/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a dispozițiilor art. I pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale
art. 9 alin. (5)
  D.C.C. nr.514/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ale art. 94 alin. (1) lit. a) și b) și art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 95 alin. (1) și art. 96 din aceeași ordonanță de urgență, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.568/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a art. 1 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a ordonanței în întregul ei
  D.C.C. nr.577/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.555/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, 17-19, 23, 24, 27-29, 33 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, 17-19, 23, 24, 27-29, 33 și 34
  D.C.C. nr.608/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 95 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și ale art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.609/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.659/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și ale art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și ale art. 34
  D.C.C. nr.664/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.740/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.832/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și ale art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.851/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 47
  D.C.C. nr.922/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.968/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.028/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16
  D.C.C. nr.1.029/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.096/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), (6) și (7), art. 21 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1), art. 28 și art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- art. 16 alin. (1), (6) și (7), art. 21 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1), art. 28 și art. 47
  D.C.C. nr.1.117/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.118/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a ordonanței în ansamblul său
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1), precum și ordonanța în ansamblul său
  D.C.C. nr.1.142/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.1.144/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.169/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.180/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 391 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.173/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.219/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.276/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16
  D.C.C. nr.1.260/2009 DECIZIA nr. 1.260 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27
  D.C.C. nr.1.274/2009 DECIZIA nr. 1.274 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 19, art. 34
  D.C.C. nr.1.333/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a prevederilor art. 95 alin. (2) și (4) și art. 103 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.468/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, precum și ale art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 și 17
  D.C.C. nr.1.515/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.622/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 391 alin. (2)
  D.C.C. nr.94/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.96/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19
  D.C.C. nr.91/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31 alin. (2)
  D.C.C. nr.139/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15-19, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
art. 15-19, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.195/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 47
  D.C.C. nr.196/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 17 și art. 19
  D.C.C. nr.212/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 220 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.277/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31
  D.C.C. nr.278/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 21, art. 24, art. 30
  D.C.C. nr.357/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.356/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.365/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.347/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14, art. 105 pct. 10 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.366/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.370/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (4) și ale art. 11 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (1), ale art. 96 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 100 alin. (3) și ale art. 101 alin. (1) pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 5 alin. (1) și (4), art. 11 alin. (5)
  D.C.C. nr.429/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.431/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.445/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.495/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.552/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
17 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.600/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (4), art. 15 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a dispozițiilor art. 87 și 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 5 alin. (4), art. 15 și 16
  D.C.C. nr.603/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34
  D.C.C. nr.643/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 190 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.680/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31-36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31-36
  D.C.C. nr.730/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 5, art. 16, art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.767/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.780/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.785/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 18 și art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
- art. 3 alin. (1), art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.778/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 17
  D.C.C. nr.923/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.928/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.997/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.1.054/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34
  D.C.C. nr.1.061/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.059/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.064/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27
  D.C.C. nr.1.069/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-19
  D.C.C. nr.1.063/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, precum și ale art. 31 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.089/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.091/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.159/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.175/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33-36 și 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 33-36 și art. 47
  D.C.C. nr.1.218/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 și ale art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34, art. 39 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.219/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.315/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.324/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.350/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 31 și 34
  D.C.C. nr.1.353/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.322/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
- art. 15-19, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.1.382/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (3) și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.403/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 95 alin. (2) și (4), art. 100 alin. (3) și art. 103 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.442/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 31
  D.C.C. nr.1.451/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30
  D.C.C. nr.1.450/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a ordonanței în ansamblul său, precum și a prevederilor art. 95 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.580/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 21, art. 26, art. 28 și art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16, art. 21, art. 26, art. 28 și art. 47
  D.C.C. nr.1.581/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 96 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.553/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.1.556/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.619/2010 DECIZIAE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 1
  D.C.C. nr.1.620/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.624/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 3 alin. (2) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.39/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.66/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.71/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16
  D.C.C. nr.74/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15 și art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.236/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.331/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1), art. 96, art. 97, art. 100 alin. (3), art. 109 și ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 25 alin. (1), art. 31
  D.C.C. nr.363/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, 31, 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 10, 11, 12 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.372/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 21, art. 24, art. 30
  D.C.C. nr.391/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 21
  D.C.C. nr.398/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15-19, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.423/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 304 și art. 312 din Codul de procedură civilă
- art. 31, art. 34 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.428/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 31
  D.C.C. nr.419/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  D.C.C. nr.421/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15-19
  D.C.C. nr.411/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 21, 24 și 30
  D.C.C. nr.520/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) și art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34 alin. (1), art. 47
  D.C.C. nr.535/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) și art. 32-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) și art. 32-34
  D.C.C. nr.628/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.651/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 18, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 și art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 1, art. 18, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 și art. 28
  D.C.C. nr.641/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 9
  D.C.C. nr.687/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 32 alin. (2), art. 34
  D.C.C. nr.732/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.737/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) teza finală din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.735/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, coroborate cu cele ale art. 310 din Codul de procedură civilă
- art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.791/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.823/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 1169 și art. 1173 alin. 1 din Codul civil
- art. 47
  D.C.C. nr.840/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.837/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.844/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.890/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil, precum și ale art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (2) și (3), art. 33 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (2) și (3), art. 33, art. 34
  D.C.C. nr.927/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.931/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și art. 102 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 16 alin. (7) și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (7) și art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.933/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 47
  D.C.C. nr.955/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34
  D.C.C. nr.958/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (3) și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.1.047/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.056/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 31
  D.C.C. nr.1.084/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 19, 21 și 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, 19, 21 și 34
  D.C.C. nr.1.124/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 13 alin. (1) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
art. 21 și art. 34
  D.C.C. nr.1.144/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), art. 34
  D.C.C. nr.1.203/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 și următoarele din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.198/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2), art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.199/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16, art. 17, art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.207/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3) și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3) și art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.213/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, 16, 17, 18 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 15 - 19
  D.C.C. nr.1.215/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 159 din Codul de procedură civilă
- art. 32
  D.C.C. nr.1.219/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.217/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) și art. 109 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și ale art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.254/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.1.245/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 31 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 31 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.322/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.434/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32, art. 33 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32, art. 33 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.429/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 31 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 31 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.433/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2) și art. 34
  D.C.C. nr.1.463/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34
  D.C.C. nr.1.472/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 109 alin. (2) și (3) și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.468/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.469/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.498/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (7)
  D.C.C. nr.1.537/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 și art. 57 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.582/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16, art. 17 si art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.182/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 raportat la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 raportat la art. 21
  D.C.C. nr.236/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.287/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (2)
  D.C.C. nr.288/2012 DECIZIA nr. 288 din 27 martie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  D.C.C. nr.353/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 15, art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1)
  D.C.C. nr.467/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 131 alin. (1) și art. 242 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- art. 51 alin. (2)
  D.C.C. nr.500/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.513/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.502/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art.17, art. 18, art. 25 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28 și art. 33 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (1) și (3), art. 27, art. 28 și art. 33 alin. (1)
  D.C.C. nr.572/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 391 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 391 alin. (2)
  D.C.C. nr.569/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (4), art. 15 și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și celor ale art. 87 și art. 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 5 alin. (4), art. 15 și art. 21
  D.C.C. nr.584/2012 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.611/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.630/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în ansamblul său și, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 și art. 34 din aceasta
  D.C.C. nr.654/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.671/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34
  D.C.C. nr.677/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.820/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.858/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.942/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. a) și ale art. 24 alin. (1) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
art. 5 alin. (3) lit. a) și ale art. 24 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.943/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (2) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 13 alin. (1) și (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (2) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.029/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.070/2012 neconstituțional itate a prevederilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27
  D.C.C. nr.70/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.160/2013 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.182/2013 referitoare la excepția de neoonstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.261/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului rir. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.259/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.302/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi și art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27 teza întâi și art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.419/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.478/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27
  D.C.C. nr.504/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.510/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 36
  D.C.C. nr.538/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.131/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor si art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.278/2014 DECIZIA nr. 278 din 8 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- 32 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.281/2014 DECIZIA nr. 281 din 8 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.421/2014 DECIZIA nr. 421 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.424/2014 DECIZIA nr. 424 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.635/2014 DECIZIA nr. 635 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 27 teza întâi
  D.C.C. nr.697/2014 DECIZIA nr. 697 din 27 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și ale art. 391 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 9 și ale art. 391
  D.C.C. nr.116/2015 DECIZIA nr. 116 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.125/2015 DECIZIA nr. 125 din 10 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.417/2015 DECIZIA nr. 417 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 19 alin. (3)
  D.C.C. nr.429/2015 DECIZIA nr. 429 din 9 iunie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 197 și art. 200 din Codul de procedură civilă
art. 36
  D.C.C. nr.658/2015 DECIZIA nr. 658 din 15 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 21
  D.C.C. nr.882/2015 DECIZIA nr. 882 din 15 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.232/2016 DECIZIA nr. 232 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
art. 36
  D.C.C. nr.8/2017 DECIZIA nr. 8 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (2)
  D.C.C. nr.84/2017 DECIZIA nr. 84 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
- art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.285/2017 DECIZIA nr. 285 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 și art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 17 și art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.796/2017 DECIZIA nr. 796 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.49/2018 DECIZIA nr. 49 din 1 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) și art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 25 alin. (1) și art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.190/2018 DECIZIA nr. 190 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 31 alin. (1)
  D.C.C. nr.216/2018 DECIZIA nr. 216 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.218/2018 DECIZIA nr. 218 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 34 alin. (1)
  D.C.C. nr.407/2018 DECIZIA nr. 407 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) și art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 16 alin. (1) și art. 17
  D.C.C. nr.699/2018 DECIZIA nr. 699 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 39 alin. (3) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.732/2018 DECIZIA nr. 732 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (5), (6) și (7) și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 5 alin. (5), (6) și (7) precum și art. 34
  D.C.C. nr.733/2018 DECIZIA nr. 733 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a celor ale art. 483 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 34 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.831/2018 DECIZIA nr. 831 din 13 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7) si art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 16 alin. (1) și (7) și art. 19 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.197/2019 DECIZIA nr. 197 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 41 alin. (1) (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.240/2019 DECIZIA nr. 240 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 34 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.277/2019 DECIZIA nr. 277 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 391 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 391 alin. (1), (respinge ca neîntemeiată).


Marți, 18 ianuarie 2022, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.