LEGE nr.268 din 28 mai 2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.553/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli din zonele de deal și de munte, precum și a pescarilor profesioniști din zona Deltei Dunării pentru achiziționarea de dotări specifice noi din producția internă, finanțat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești"
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  O. nr.600/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciiile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.625/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine de recoltat, mașini și utilaje agricole noi din producția internă, finanțat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 221/2002
  O. nr.624/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli și asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații în vederea achiziționării de instalații de irigat noi din producția internă, finanțat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românești", aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 117/2002, modificat și completat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 229/2002


Vineri, 12 august 2022, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.