LEGE nr.90 din 26 martie 2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  H.G. nr.267/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.735/2003)
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.733/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.100/2004)
  H.G. nr.734/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.402/2004)
  H.G. nr.735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin H.G. nr.1.574/2003)
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
  H.G. nr.748/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.177/2005)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
  H.G. nr.1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.208/2005)
  H.G. nr.100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe (abrogat prin H.G. nr.1.040/2011)
  H.G. nr.279/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea aparatului propriu de specialitate al Autorității Electorale Permanente
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
  H.G. nr.308/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
  H.G. nr.402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene (abrogat prin H.G. nr.243/2006)
  H.G. nr.404/2004 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului
  H.G. nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (abrogat prin H.G. nr.368/2007)
  H.G. nr.409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.155/2005)
  H.G. nr.1.083/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală
  H.G. nr.1.432/2004 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului (abrogat prin H.G. nr.1.385/2009)
  H.G. nr.1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi (abrogat prin H.G. nr.501/2018)
  H.G. nr.2.200/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (abrogat prin H.G. nr.1.449/2005)
  H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
  H.G. nr.177/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.411/2007)
  H.G. nr.208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (abrogat prin H.G. nr.495/2007)
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
  H.G. nr.412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.381/2007)
  H.G. nr.617/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
  Decizie nr.380/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității de control a Guvernului (abrogat prin Decizie nr.156/2007)
  Decizie nr.381/2005 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă (abrogat prin Decizie nr.205/2007)
  Decizie nr.382/2005 pentru stabilirea atribuțiilor și reorganizării Departamentului de implementare programe și ajustare structurală
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  O. nr.207/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat succesiv prin O. nr.1.927/C/2011, O. nr.1.973/C/2022)
  H.G. nr.264/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)


Miercuri, 28 septembrie 2022, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.