ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.2 din 4 ianuarie 2001
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.2 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.233/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 111/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 10/9 ian. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1/1997 privind infiintarea Ministerului Industriei și Comertului
  O.U.G. nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
totodata, abrogă:
L. nr.157/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului
Modifică: H.G. nr.530/1991 privind infiintarea de regii autonome și societati comerciale in domeniul cinematografiei
desființează Oficiul Național al Cinematografiei
  H.G. nr.116/1995 privind abilitarea inspectorilor din cadrul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sa constate contraventiile și sa aplice sanctiunile prevazute in Legea nr.98/1994 (abrogat prin H.G. nr.1.121/2005)
înlocuiește denumirea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  O.U.G. nr.67/1997 privind infiintarea, organizarea și functionarea Oficiului National al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic national (abrogata prin L. nr.630/2002)
desființează Oficiul Național al Cinematografiei
  H.G. nr.287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin H.G. nr.1.627/2003)
modifică subordonarea
  L. nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România (abrogata prin L. nr.315/2004)
înlocuiește denumirea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei
  L. nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000 (abrogata prin O.U.G. nr.40/2001)
înlocuiește denumirea "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor"
  L. nr.22/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național (abrogata prin L. nr.630/2002)
desființează Oficiul Național al Cinematografiei
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
înlocuiește denumirea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei
  H.G. nr.1.367/2000 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru studierea concordanței dispozițiilor și principiilor Constituției României cu acquisul comunitar, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană
modifică denumirea unor ministere
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă art.12 alin.(2)-(4)
Aprobată cu modificări: L. nr.233/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
Modificată: L. nr.574/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
abrogă art.12 alin.(2) - (4)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă art. 14 alin. (2)
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
înlocuiește denumirea „ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" cu denumirea „ Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap"
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
abrogă art. 1, art. 3, art. 5-11, art. 13, art. 15, art. 16 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 20, art. 21 alin.(1) lit. a) - f) si h), alin. (2) si alin. (3)
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.