ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.236 din 24 noiembrie 2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.182/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Metodologiei de gestionare și furnizare a informației privind mediul, deținută de autoritățile publice pentru protecția mediului
  O. nr.850/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind procedura de încredințare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate (abrogat prin O. nr.494/2005)
  H.G. nr.804/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.