ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.236 din 24 noiembrie 2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Descriptori:

Animale
patrimoniu natural, protejare, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Arii naturale protejate
regim, instituire, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
ariilor naturale, conservarea habitaturilor naturale, a florei și faunei
O.U.G. nr.236/2000

ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
O.U.G. nr.236/2000

Custode
calitate, instituire, pentru supravegherea unor arii naturale protejate și bunuri din patrimoniul natural, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Domeniu public
patrimoniu național, arii naturale protejate, stabilire, regim
O.U.G. nr.236/2000

Fauna sălbatică
protecție, procedură de comercializare, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.103/1996
O.U.G. nr.236/2000
H.G. nr.92/2000
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  mediu înconjurător

Flora și fauna sălbatică
autorizarea activității de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare, export, condiții
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.236/2000
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)

Mediu înconjurător, ecologie
patrimoniu natural, protejarea ariei naturale, conservare habitate naturale a florei și faunei sălbatice
O.U.G. nr.236/2000

Plante
patrimoniul natural, protejare, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Planuri naționale, zonale, locale de amenajare a teritoriului și de urbanism
patrimoniul național natural, includere, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Proprietar
patrimoniu natural, protecție, măsuri, condiții
O.U.G. nr.236/2000

Sistem informațional al diversității biologice
organizare
O.U.G. nr.236/2000

Situri istorice
eligibile, selectare, evaluare la nivel național pentru fiecare habitat natural, criterii
O.U.G. nr.236/2000

Tarife
pentru
emiterea acordurilor de mediu, pentru export și a permiselor CITEX
O.U.G. nr.236/2000

Vamă
control
operațiuni de import/export plante și animale sălbatice, exercitare
O.U.G. nr.236/2000


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.