LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000
Legea educației fizice și sportului
Fisa actului

Descriptori:

Academia Olimpică Română
unități din subordinea Comitetului Olimpic Român, organizare
L. nr.69/2000

Antrenori
carnet de antrenor, atestare, specializare
L. nr.69/2000

Asistență medicală
în domeniul educației fizice și sportului, activitate obligatorie, aviz medical pentru sportivi, participare la antrenament și competiții sportive
L. nr.69/2000

Asociații județene și ale municipiului București
pe ramuri de sport, constituire, condiții
L. nr.69/2000

Asociații sportive
structură sportivă, fără personalitate juridică, constituire, condiții
L. nr.69/2000

Cercetare științifică
din domeniul educației fizice și sportului, strategie generală 2001-2004
L. nr.69/2000

în domeniul
educației fizice și sportului, obiective
L. nr.69/2000

Cluburi
sportive, de drept privat fără scop lucrativ sau societăți comerciale sportive pe acțiuni
L. nr.69/2000

structuri sportive cu personalitate juridică
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

Comisia Națională de Acțiune Împotriva Violenței în Sport
înființare, atribuții
L. nr.69/2000

Comisia Națională de Antidoping
constituire
L. nr.69/2000

Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreere
Program național "Sportul pentru toți "
L. nr.69/2000

Comitetul Olimpic Român
organizare, funcționare, subordonare, asociație de interes național, surse de finanțare
L. nr.69/2000
H.G. nr.124/1991
H.G. nr.1.179/1996

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
educația fizică și sportul
L. nr.69/2000

Educație
fizică și sport
organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România
L. nr.69/2000

activitate, organizare și dezvoltare, strategie generală 2001-2004
L. nr.69/2000

Federații
spațiu, regim
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

Financiar, domeniu
în activitatea sportivă, reglementări, norme
L. nr.69/2000
H.G. nr.766/2001

Finanțare
activități sportive
L. nr.69/2000

Impozit
scutiri pentru
structuri sportive fără scop lucrativ
L. nr.69/2000

Institul Național de Cercetare pentru Sport
înființare, subordonare, organizare și funcționare
L. nr.69/2000
H.G. nr.628/2001

Învățământ
activitate de educație fizică și sport din unitățile de învățământ, organizare, formare specialiști
L. nr.69/2000

educație fizică și sport școlar, universitar și militar
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

Ligi profesioniste
structuri sportive, constituire, condiții
L. nr.69/2000

Militar
cadre militare sau civile, educație fizică militară și profesională
L. nr.69/2000

Ministerul Tineretului și Sportului
atribuții în domeniul educației fizice și sportului
L. nr.69/2000

Patrimoniu
sportiv, administrare, condiții
L. nr.69/2000

Program național de antidoping
măsuri
L. nr.69/2000

Program național "Sportul pentru toți România -2000"
și subprograme anuale, finanțare, sprijinire
L. nr.69/2000

Protecție socială
a sportivilor de performanță, drepturi, rentă viageră, acordare
L. nr.69/2000

Registrul sportiv
instituire, aplicare
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

Rentă viageră
pentru sportivi de performanță, acordare, condiții
L. nr.69/2000
O. nr.491/2000   (M.T.S.)

protecție socială pentru sportivi de performanță, acordare, condiții
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

Societăți comerciale (exclusiv române)
pe acțiuni, cluburi sportive, constituire, condiții
L. nr.69/2000

Sport
organizare și funcționare sistem național de educație fizică și sport
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

cluburi sportive, federații sportive naționale, complexuri sportive
L. nr.69/2000
H.G. nr.6/2001
H.G. nr.884/2001

probleme financiare, reglementare, norme
L. nr.69/2000
H.G. nr.766/2001

registrul sportiv, organizare
L. nr.69/2000
H.G. nr.884/2001

și educație fizică, activitate, organizare și dezvoltare, strategie generală 2001-2004
L. nr.69/2000

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)
scutiri
echipamente sportive și materiale, instalații, aparatură sportivă, condiții
L. nr.69/2000

Taxe
scutiri
structuri sportive fără scop lucrativ
L. nr.69/2000

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
acțiuni în justiție pentru reintegrare bunuri de la persoane care refuză a le preda
L. nr.69/2000

Taxe vamale
scutiri
importul echipamentelor sportive și a materialelor, instalațiilor, aparaturii sportive, condiții
L. nr.69/2000


Marți, 25 ianuarie 2022, 16:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.