LEGE nr.32 din 3 aprilie 2000
privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.9/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2003 (abrogat prin O. nr.3.113/2003)
  O. nr.3.101/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare (abrogat prin N. nr.29/2015)
  Decizie nr.3.211/2003 pentru stabilirea stării de insolvență a Societății Comerciale "Grupul de Asigurări Român - Grup AS" - S.A.
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  Decizie nr.3.237/2003 DECIZIE DE SANCȚIONARE
  O. nr.3.103/2003 pentru punerea în aplicare a Normei privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri și construcții, deținute de asigurători (abrogat prin N. nr.31/2015)
  O. nr.3.107/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 (abrogat prin O. nr.3.107/2004)
  H.G. nr.894/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
  Decizie nr.3.432/2003 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Uniroyal Insurance" - S.A.
  O. nr.3.108/2003 pentru modificarea și completarea Normelor privind informațiile și documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001 (abrogat prin O. nr.3.110/2004)
  O. nr.3.109/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale (abrogat prin N. nr.38/2015)
  O. nr.3.110/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum și coeficientul de lichiditate (abrogat prin O. nr.3.109/2005, O. nr.113.130/2006)
  O. nr.3.111/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viață, investirea și evaluarea activelor și calculul rezervelor tehnice (abrogat prin O. nr.3.110/2005, O. nr.113.131/2006)
  Decizie nr.3.483/2003 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Compania Internațională de Asigurări" - S.A.
  O. nr.3.112/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la acțiuni inițiate de alte persoane juridice
  O. nr.3.113/2003 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2004 (abrogat prin O. nr.3.108/2004)
  O. nr.3.101/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguraților pe anul 2004
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  Decizie nr.3.238/2004 privind interzicerea temporară a activității pe o perioadă de 12 luni a Societății Comerciale "Asigurări GLOBAL" - S.A.
  O. nr.3.104/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor prudențiale privind managementul asigurătorului (abrogat prin N. nr.28/2015)
  O. nr.3.105/2004 pentru punerea în aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern (abrogat prin O. nr.113.117/2006)
  O. nr.3.106/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum și ipotecare (abrogat prin O. nr.3.120/2005)
  Decizie nr.3.262/2004 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Absolut Brokers" - S.A.
  Decizie nr.3.273/2004 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Broker Consulting" - S.R.L.
  Decizie nr.3.274/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA" - S.A.
  Decizie nr.3.276/2004 privind suspendarea desfășurării activității de asigurare pe o perioadă de 12 luni a Societății Comerciale "PWS Romania" - S.R.L.
  Decizie nr.3.278/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "C.A.R.E. Asigurări" - S.R.L.
  Decizie nr.3.282/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Euro Arc Consult" - S.R.L. (abrogat prin Decizie nr.3.314/2004)
  Decizie nr.3.280/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Astop Prest" - S.R.L. (abrogat prin Decizie nr.3.308/2004)
  Decizie nr.3.308/2004 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activității Societății Comerciale "Astop Prest" - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.280/2004
  L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  Decizie nr.3.314/2004 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activității Societății Comerciale "Euro Arc Consult" - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.282/2004
  Decizie nr.3.317/2004 privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Nemes" - S.R.L.
  O. nr.3.107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  Decizie nr.3.360/2004 privind retragerea autorizației de constituire ca broker de asigurare a Societății Comerciale "TOP ASIGURĂRI" - S.R.L.
  Decizie nr.3.567/2004 privind stabilirea stării de insolvabilitate a Societății Comerciale "Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA" - S.A.
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
  O. nr.3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule (abrogat prin O. nr.11/2007)
  O. nr.3.109/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor (abrogat prin N. nr.20/2016)
  O. nr.3.110/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
  O. nr.3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților (abrogat prin O. nr.23/2009)
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  Decizie nr.3.263/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "TDA Insurance Brokerage" - S.R.L.
  Decizie nr.3.267/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială "Asleco Asigurări" - S.R.L.
  Decizie nr.3.270/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale BROKER AR INSURANCE 2002 - S.R.L.
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  Decizie nr.3.344/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "EURO CONSULT BROKER - Societate de Consultanță și Brokeraj în Asigurări" - S.R.L.
  O. nr.3.106/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul special de evidență a activelor care acoperă rezervele tehnice (abrogat prin N. nr.38/2015)
  O. nr.3.108/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de protecție a victimelor străzii (abrogat prin O. nr.113.127/2006)
  O. nr.3.109/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum și dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute (abrogat prin O. nr.113.130/2006)
  O. nr.3.111/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță (abrogat prin O. nr.4/2007)
  O. nr.3.112/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viață, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță (abrogat prin O. nr.5/2007)
  O. nr.3.113/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare (abrogat prin O. nr.9/2008)
  O. nr.3.114/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilității ajustate a societăților de asigurare (abrogat prin O. nr.9/2008)
  O. nr.3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule (abrogat prin O. nr.113.133/2006)
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)
  O.U.G. nr.61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
  Decizie nr.3.423/2005 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de asigurare de către Societatea Comercială "CONDOR-Broker de asigurare" - S.R.L.
  O. nr.3.117/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare, precum și informațiile, documentele și certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări (abrogat succesiv prin O. nr.113.140/2006, O. nr.113.139/2006)
  O. nr.3.118/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  O. nr.3.119/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor distruse, pierdute sau furate (abrogat prin O. nr.3.101/2007)
  Decizie nr.3.472/2005 privind revocarea deciziei de retragere a autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Asigurări Global" - S.A
  Decizie nr.463/2010 privind sancționarea Societății Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.592/2010 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale "Tradițional Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.594/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității a Societății Comerciale "Prima Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.595/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității a Societății Comerciale "Orizont Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.A
  Decizie nr.596/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității a Societății Comerciale "Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.599/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității a Societății Comerciale "Power Insurance Broker" - S.R.L.
  Decizie nr.600/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "General Asig Consulting - Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.601/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "Abado Synergic Development Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.602/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "AMG Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.603/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "LION Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.604/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "IDS Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.605/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "LOGOS Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.606/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale "VS Company - Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.607/2010 privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității a Societății Comerciale VIENNA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.608/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Alexia Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației
  Decizie nr.609/2010 privind sancționarea domnului Blatnyak Gabor Gyorgy, director executiv la Societatea Comercială "Alexia Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobării
  Decizie nr.615/2010 privind aprobarea numirii domnului Alexandru Istocescu în funcția de director executiv, înființării unui punct de lucru și reluării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.662/2010 privind sancționarea domnului Bartok Janos președintele Consiliului de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. cu retragerea aprobării acordate
  Decizie nr.663/2010 privind sancționarea domnului Rouf Shah Jahan - membru al Consiliului de administrație al Societății Comerciale AVIVA Asigurări de Viață - S.A. cu retragerea aprobării acordate
  Decizie nr.649/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BROKER INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.651/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale INTERALIA INSURANCE BROKER - S.R.L.
  Decizie nr.655/2010 privind aprobarea reluării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale TRUST ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.657/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale STABILITY INSURANCE - BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.648/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale AERO ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.675/2010 privind sancționarea domnului Chifor Milea Răsvan Horia, director executiv/administrator la Societatea Comercială "Blitz Broker de Asigurare" S.R.L., cu retragerea aprobării
  Decizie nr.676/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Blitz Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.683/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.740/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale RISK EXPERT INSURANCE BROKER - S.R.L.
  Decizie nr.747/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.748/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale CONFIDENT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.749/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.799/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale OXYGEN EXPRESS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.800/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SAB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.829/2010 privind aprobarea cererii Societății Comerciale "Algoritm Broker de Asigurare" - S.R.L. de încetare a activității
  Decizie nr.830/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Euro Credit Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
  Decizie nr.831/2010 privind sancționarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dalibor Hon, administrator director executiv la Societatea Comercială "Euro Credit Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.863/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.864/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.910/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Napoca Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației
  Decizie nr.911/2010 privind sancționarea domnului Moldovan Călin Lucian, administrator/conducător executiv la Societatea Comercială "Napoca Broker de Asigurare" S.R.L., cu retragerea aprobării
  Decizie nr.915/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Nord Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
  Decizie nr.931/2010 privind sancționarea cu retragerea aprobării a doamnei Floarea Tătar, director executiv/persoană semnificativă la Societatea Comercială "Brokasig Expert Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.932/2010 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Brokasig Expert Broker de Asigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.941/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.942/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.964/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Lasting Insurance and Reinsurance Broker" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.965/2010 privind menținerea sancțiunii cu interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  O. nr.13/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile și modalitățile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehicule înmatriculate în România (abrogat prin O. nr.10/2012)
  Decizie nr.1.005/2010 privind sancționarea Societății Comerciale STAR OFFICE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.1.026/2010 privind aprobarea retragerii la cerere a autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Guild - Broker de Asigurare" - S.R.L
  Decizie nr.1.027/2010 privind sancționarea cu retragerea aprobării domnului Doru Ignat Ciocan - conducător executiv/administrator la Societatea Comercială "Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.1.028/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Allied Team Broker de AsigurareReasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  O. nr.15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia (abrogat prin N. nr.9/2015)
  Decizie nr.1.034/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.1.035/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viață de la Societatea KD Life Asigurări - S.A. către Societatea KD Zivljenje d.d., revocarea administratorului special desemnat și retragerea autorizației de funcționare a Societății KD Life Asigurări - S.A.
  Decizie nr.1.037/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BALANS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.1.038/2010 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.1.063/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Balkan Insurance Broker de AsigurareReasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  O. nr.1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare (abrogat prin N. nr.32/2015)
  Decizie nr.21/2011 privind retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului Societății Comerciale "Delta Asigurări" - S.A.
  Decizie nr.24/2011 privind retragerea autorizației de funcționare și declanșarea procedurii falimentului Societății Comerciale "Delta Addendum Asigurări Generale" - S.A.
  Decizie nr.35/2011 privind retragerea aprobării acordate doamnei Dobrescu Rodica, în calitate de administrator al Societății Comerciale PROTRUCK ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.36/2011 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale PROTRUCK ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.47/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale MUNTENIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.60/2011 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL - S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF - S.A.
  Decizie nr.63/2011 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale IDS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.64/2011 privind retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Octavian Cristian Munteanu - director executiv al Societății Comerciale IDS BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.65/2011 privind aprobarea suspendării, la cerere, a activității Societății Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.81/2011 privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv al Societății Comerciale "Equities Partners BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.
  Decizie nr.78/2011 privind sancționarea cu retragerea aprobării doamnei Drăgușin Raluca-Andreia - administrator/ conducător executiv la Societatea Comercială HELMET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.79/2011 privind sancționarea Societății Comerciale HELMET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
  Decizie nr.80/2011 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Equities Partners BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.
  Decizie nr.95/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale "Vienna Broker de Asigurare" S.R.L.
  Decizie nr.102/2011 privind sancționarea Societății Comerciale "Asieuropean Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
  Decizie nr.103/2011 privind sancționarea domnului Ciupercă Bogdan, director executiv la Societatea Comercială "Asieuropean Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobării
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor
  Decizie nr.124/2011 privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic - directorului general, numirea administratorului unic - directorului general și reluarea activității
  Decizie nr.130/2011 privind sancționarea cu retragerea aprobării acordate domnului Ștefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială "Novofinance Groupe Broker de Asigurare și Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.131/2011 privind sancționarea Societății Comerciale "Novofinance Groupe - Broker de Asigurare și Reasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
  O. nr.4/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial (abrogat prin N. nr.28/2015)
  Decizie nr.153/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.154/2011 privind sancționarea domnului Kevin Michael Alexander Von Gamm, persoană semnificativă la Societatea Comercială "AWD Romania Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobării
  Decizie nr.155/2011 privind sancționarea Societății Comerciale "AWD Romania Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
  Decizie nr.272/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale "Magna Insurance Broker" S.R.L.
  Decizie nr.205/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L "
  Decizie nr.207/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BDT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.206/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
  Decizie nr.201/2011 privind sancționarea Societății Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.202/2011 privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societății, schimbarea sediului social, cesiunea de părți sociale, noul asociat unic, revocarea/numirea unui administrator, revocarea/ numirea unui director general și reluarea activității
  Decizie nr.210/2011 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale STAR INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.222/2011 privind aprobarea cererii Societății Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE S.R.L. referitoare la prelungirea suspendării activității
  Decizie nr.223/2011 privind sancționarea Societății Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.224/2011 privind sancționarea Societății Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.227/2011 privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societății Comerciale "Broker de Asigurare Fortzaas"- S.R.L.
  Decizie nr.245/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.267/2011 privind aprobarea numirii directorului general al Societății Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L. și a reluării activității
  O. nr.6/2011 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
  Decizie nr.292/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale VIO ILE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  O. nr.8/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere și dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute
  O. nr.9/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum și coeficientul de lichiditate (abrogat prin N. nr.28/2015)
  Decizie nr.330/2011 privind aprobarea cererii de încetare a activității Societății Comerciale "Eos Risq România Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.339/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.345/2011 privind sancționarea domnului Barsa Dragoș Gabriel, conducător executiv la Societatea Comercială "Senior Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobării
  Decizie nr.344/2011 privind sancționarea Societății Comerciale "Senior Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.382/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ARTMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Decizie nr.383/2011 privind sancționarea Societății Comerciale CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.381/2011 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER - S.R.L.
  Decizie nr.74/2012 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.77/2012 privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare a Societății Comerciale EXPRES BROKER DE ASIGURARE -S.R.L
  Decizie nr.78/2012 privind încetarea activității de broker de asigurare a Societății Comerciale SPOT INSURANCE-BROKER DÈ ASIGURARE - S.R.L
  Decizie nr.96/2012 privind interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare a Societății Comerciale NEMEȘ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L .
  Decizie nr.97/2012 privind retragerea aprobării acordate doamnei Simona Daniela Nemeș, în calitate de conducător executiv/administrator al Societății Comerciale NEMEȘ BROKER DE ASIGURARE S.R.L
  Decizie nr.123/2012 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale UNITED BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
  O. nr.3/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2011 pentru societățile din domeniul asigurărilor (abrogat prin O. nr.7/2013)
  Decizie nr.129/2012 privind retragerea la cerere a autorizației de funcționare a Societății Comerciale "Oltenia Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
  Decizie nr.130/2012 privind sancționarea Societății Comerciale "Risk Expert Insurance Broker" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activității
  Decizie nr.159/2012 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea de Asigurări Chartis România - S.A. la Sucursala București a Chartis Europe Limited Londra și retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare acordate Societății de Asigurări Chartis România - S.A.
  Decizie nr.185/2012 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale STRATEGIC INSURANCE BROKER -S.R.L
  Decizie nr.190/2012 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ADECAR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.


Duminică, 02 octombrie 2022, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.