LEGE nr.32 din 3 aprilie 2000
privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
de autovehicule, pagube produse terțului, asigurare obligatorie de răspundere civilă
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000
H.G. nr.1.194/2000
O. nr.8/2001   (C.S.A.)

Agent de asigurare
persoană fizică/juridică, încheiere contracte de asigurare, condiții
L. nr.32/2000

Asigurări
autorizare brokeri de asigurare, condiții
O. nr.4/2001   (C.S.A.)
L. nr.32/2000

de viață și generale, asigurători, autorizare, condiții
L. nr.32/2000

generale, activitate, calcul și evidențe rezerve tehnice minimale
L. nr.32/2000
O. nr.6/2001   (C.S.A.)
O. nr.5/2001   (C.S.A.)

obligatorii, răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule
L. nr.136/1995
O. nr.8/2001   (C.S.A.)
L. nr.32/2000

Asigurările și reasigurările în România
categorii de asigurări și reasigurări, societăți comerciale
L. nr.32/2000

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înființare, atribuții, structură organizatorică
L. nr.32/2000

management, societăți comerciale în domeniul asigurărilor, norme prudențiale
O. nr.2.165/1998   (M.F.)
L. nr.32/2000

Asigurători
și brokeri de asigurare, taxe de funcționare
O. nr.1/2001   (C.S.A.)
L. nr.32/2000

Autorizație
eliberare, înmatriculare asigurător, condiții
L. nr.32/2000

Biroul Român de Carte Verde
agenți emitenți de carte verde, constituire, condiții
L. nr.32/2000

Broker
de asigurare, persoană juridică română sau străină, activitate, condiții, taxe
L. nr.32/2000
O. nr.1/2001   (C.S.A.)
O. nr.4/2001   (C.S.A.)

Carte verde
document internațional de asigurare, asiguratori, emitenți, condiții
L. nr.32/2000

Comisia de Supraveghere a Asiguraților
autoritate administrativă autonomă, atribuții
L. nr.32/2000

Contracte de asigurare obligatorie
încheiere, condiții, răspunderi, sancțiuni
L. nr.32/2000

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
asigurări și supraveghere a asigurărilor
L. nr.32/2000
O. nr.2/2001   (C.S.A.)

. asigurările de bunuri și persoane
L. nr.32/2000

Impozit
unele scutiri, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
L. nr.32/2000
H.G. nr.506/1994
H.G. nr.1.275/2000
D.-L. nr.61/1990
vezi:  Majorări de întârziere

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
în domeniul asigurărilor de bunuri și persoane
L. nr.32/2000

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
asigurări
L. nr.32/2000

Instanțe judecătorești
competențe
în materie de asigurări, condiții
L. nr.32/2000

Management
norme prudențiale, societăți comerciale din domeniul asigurărilor, măsuri
L. nr.32/2000
O. nr.2.165/1998   (M.F.)

Pagube
produse terților prin accidente de autovehicule, asigurare obligatorie de răspundere civilă, măsuri
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000
H.G. nr.1.194/2000
O. nr.8/2001   (C.S.A.)

Proprietar
asigurare
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000

Răspundere civilă/penală
asigurări obligatorii pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000
O. nr.8/2001   (C.S.A.)

Reasigurători, ASIROM
regim juridic
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000

Riscuri
tip catastrofă, acoperire, asigurare și reasigurare, norme prudențiale, programe de reasigurare, întocmire, condiții
L. nr.32/2000
O. nr.1.496/1999   (M.F.)

Societăți comerciale de asigurări
constituire, organizare, funcționare
L. nr.32/2000

autorizare brokeri de asigurare, condiții
L. nr.32/2000
O. nr.4/2001   (C.S.A.)

Societăți de asigurare și reasigurare
organizare
L. nr.32/2000
O.U.G. nr.51/2001
O. nr.6/2001   (C.S.A.)
O. nr.5/2001   (C.S.A.)

activitate de asigurări generale, calculul și evidența rezervelor tehnice minimale, metodologie
L. nr.32/2000
O. nr.5/2001   (C.S.A.)

autorizare, condiții
L. nr.32/2000
O. nr.2/2001   (C.S.A.)

autorizare brokeri de asigurare, condiții
L. nr.32/2000
O. nr.4/2001   (C.S.A.)

asigurări generale, categorii de active admise, rezerve tehnice ale asigurătorului, reguli, Norme nr. 6
L. nr.32/2000
O. nr.6/2001   (C.S.A.)

Tarife, remunerare, plăți
agenți de asigurare, tarife convenite în contracte
L. nr.32/2000

Taxe
de funcționare a asigurătorilor și de brokerii de asigurare
L. nr.32/2000
O. nr.1/2001   (C.S.A.)

Terț
pagube produse prin accidente de autovehicule
L. nr.136/1995
L. nr.32/2000
O. nr.8/2001   (C.S.A.)


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 14:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.