ORDIN nr.398 din 29 decembrie 1999
al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind aprobarea Procedurii de tarifare și a listei cuprinzând tarifele practicate de Regia Autonomă "Inspectoratul General al Comunicațiilor" în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.398 din 29 decembrie 1999
Emitent: Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 108/10 mar. 2000
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.221/2000 al președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică nr.398/1999 (abrogat prin O. nr.164/2003)
Abrogat: O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației


Vineri, 19 august 2022, 08:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.