HOTĂRÂRE nr.450 din 10 iunie 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare
Fisa actului

Descriptori:

Acțiuni
ale societăților comerciale, stat acționar, vânzare către persoane fizice și juridice, române și străine, destinația sumelor
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

ale societăților comerciale care se privatizează, vînzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
O. nr.133/1998   (M.P.)
O. nr.60/1998   (M.P.)
H.G. nr.450/1999

Agenți de privatizare
atribuții, excepții
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

Asociații ale salariaților
membrilor consiliilor de administrație, pensionari cu ultimul loc de muncă la societăți comerciale care se privatizează, constituire pentru achiziții interne de acțiuni emise de societăți comerciale care se privatizează, condiții, statut
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
H.G. nr.55/1998

Asociații pentru dobândire de acțiuni, părți sociale
constituire
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
H.G. nr.55/1998

Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
privatizare
societăți comerciale
H.G. nr.450/1999
O.U.G. nr.88/1997

Carnete cu certificate de proprietate
procedură, vânzări de acțiuni și părți sociale
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Concesionare
terenuri
proprietate publică a Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
L. nr.219/1998
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)

Contracte
vânzare-cumpărare
acțiuni, părți sociale și active
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.450/1999

Fisc
certificate de sarcini fiscale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.791/1999   (M.F.)

Întreprinderi de stat
privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Licitații publice
acțiuni, părți sociale și active, vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

organizare și desfășurare, vânzare acțiuni și active ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)
O. nr.61/1998   (M.P.)
O. nr.62/1998   (M.P.)

procedură vânzare societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Oferta publică
vânzare/cumpărare active ale societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

vânzare de acțiuni și părți sociale, grile de punctaj
H.G. nr.450/1999

Onorarii
agenți de privatizare a societăților comerciale, stabilire, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Părți sociale
vânzare de active, acțiuni sau părți sociale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Plăți integrale/rate
vânzare acțiuni, părți sociale, efectuare, categorii de persoane beneficiare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
vezi:  locuințe

Plăți în rate
vânzare acțiuni, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Prețuri
de piață, cerere și ofertă, vânzare societăți comerciale care se privatizează
H.G. nr.450/1999

Privatizare
regim juridic
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

aviz de mediu, conținut
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.709/1999   (M.A.P.P.M.)

onorariul agenților de privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

societăți comerciale, regii autonome
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

vânzare active în sistem leasing imobiliar, raport de evaluare, stabilire preț ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Program pentru Ajustare Sector Privat (PSAL)
vânzare, active închise operațional, suspendare, condiții
O.U.G. nr.86/2000
H.G. nr.450/1999

Societăți comerciale agricole
privatizare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Societăți comerciale (exclusiv române)
evaluare, măsuri de reorganizare, dizolvare, lichidare, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

întreprinderi, categorii, definire
H.G. nr.450/1999

licitații, organizare și desfășurare vânzare acțiuni ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)

privatizare
patrimoniu, reevaluare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.834/1991
H.G. nr.450/1999
O. nr.59/1998   (M.P.)

vânzare active cu plată integrală, cu plata în rate, în sistem leasing imobiliar
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.61/1998   (M.P.)

și companii/societăți naționale, privatizare potrivit O.U.G. nr. 88/1997
L. nr.15/1990
L. nr.83/1997
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.450/1999

vânzarea de acțiuni, de părți sociale și active, dosar de prezentare, stabilire preț de ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
vezi:  Societăți comerciale la care statul este acționar

Societăți comerciale la care statul este acționar
privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

metodologia vânzării de acțiuni
H.G. nr.450/1999

Străini
persoane fizice/juridice
achiziții externe, acțiuni și părți sociale ale societăților comerciale care se privatizează, participanți, garanții în devize convertibile
H.G. nr.450/1999

Terenuri deținute de societățile comerciale
vânzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Tranzacții
leasing
vânzare active societăți comerciale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999

Vânzare/cumpărare
de acțiuni și părți sociale ale societăților comerciale care se privatizează, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 17:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.