ORDIN nr.608 din 11 iunie 1999
al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
contabilitate
majorări de întârziere, reflectare
O. nr.608/1999   (M.F.)
O.U.G. nr.68/1999

Bugetul de stat
majorări de întârziere, executare creanțe bugetare, aplicare, condiții
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)

Contabilitate
majorări de întârziere, reflectare în contabilitatea agenților economici și a persoanelor juridice fără scop lucrativ
O. nr.608/1999   (M.F.)

Majorări de întârziere
datorate pentru
neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilire cotă
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.68/1999
H.G. nr.670/1999
H.G. nr.1.043/2001
O. nr.608/1999   (M.F.)

Persoane juridice
fără scop lucrativ, contabilitate, majorări de întârziere, reflectare
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)


Luni, 03 octombrie 2022, 14:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.