ORDONANȚĂ nr.22 din 29 ianuarie 1999
privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.908/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
art. 4
  H.G. nr.464/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.
  H.G. nr.672/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.248/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare - Codul ISPS, acceptat de România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
  O. nr.2.024/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind furnizarea forței de muncă de rezervă, în Portul Constanța, de către Agenția pentru Ocuparea și Formarea Profesională a Muncitorilor Portuari - Port Constanța
  O. nr.635/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porțiunilor din aceste zone, precum și a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu (abrogat prin O. nr.991/2020)
  O. nr.252/2011 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.