ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 30 septembrie 1998
privind regimul zonelor defavorizate
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 30 septembrie 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.20/1999 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 297/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 378/2 oct. 1998 text
Republicare: M.Of. nr. 545/8 noi. 1999 text
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.907/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (abrogat prin H.G. nr.525/1999)
Aprobată cu modificări: L. nr.20/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
Referită de: H.G. nr.525/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (abrogat prin H.G. nr.728/2001)
Republicare: M.Of. nr. 545/8 noi. 1999 text
Modificată: O.U.G. nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
modifică art.1, art.6 alin.(1) lit. b și e, art.12; abrogă art.6 alin.(2) și art.14
Referită de: H.G. nr.728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.1.028/2001 privind modificarea art.8 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.728/2001
Modificată: L. nr.621/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
modifică art.6 alin.(1) lit.b, art.12 alin.(2)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.a
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art.6 alin.(1) lit.c referitoare la impozitul pe profit
  O.U.G. nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
încetează aplicabilitatea dispozițiilor art.6 alin.(1) lit.a prima liniuță referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale acordată la importul de autovehicule (până la 31 dec. 2002 inclusiv)
  L. nr.678/2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
modifică art. 6 alin. (1) lit. b)
  L. nr.239/2004 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
introduce art.141
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
introduce alin.(11) la art.141; abrogă art.6 alin.(1) lit.b), d) si e) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art.5, art.141 alin. (1); introduce lit. c1 la art. 6 alin. (1), alin. (11) si alin. (21) la art. 141;abrogă la 22 februarie 2005 art.6 alin. (1) lit. b), d) si e)


Marți, 16 august 2022, 03:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.