HOTĂRÂRE nr.50 din 20 octombrie 2020
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Turism si transport în 2020 si ulterior -COM (2020)550

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.50 din 20 octombrie 2020
Emitent: Camera Deputaților
Publicare: M.Of. nr. 971/21 oct. 2020


Luni, 03 octombrie 2022, 11:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.