LEGE nr.34 din 31 martie 2020
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.34 din 31 martie 2020
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 407/2019
Cu functie: de modificare, de respingere
Publicare: M.Of. nr. 271/1 apr. 2020
Functie activa:
Respinge: O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
Modifică: L. nr.92/2007 Legea serviciilor de transport public local
  O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere
  H.G. nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
  L. nr.328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.221/2020 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane


Vineri, 19 august 2022, 21:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.