ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 18 martie 2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.30 din 18 martie 2020
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.59/2020 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 127/2020
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 231/21 mar. 2020
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art. 9
  L. nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitătilor de învătământ
- modifică art. 1 alin. (1) si (3), art. 2 alin. (2) - (4), art. 3, art. 4 si art. 6; introduce alin. (31) - (34) la art. 1, alin. (5) la art. 2 si art. 31
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
- modifică art. XI alin. (2), art. XII alin. (1), art. XIII alin. (2) si art. XV; introduce alin. (9)-(13) la art. XI, alin. (1 1) si (12) la art. XII, alin. (3) la art. XIII si art. XV1; abrogă art. XI alin. (3), art. XIV alin. (2), art. XVIII si anexele nr. 1-3
  O.U.G. nr.53/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative privind măsuri de protectie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- modifică art. XV alin. (5) si (6); introduce alin. (11) si alin. (7)-(10) la art. XV si art. XV2
  O.U.G. nr.70/2020 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
- Acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile; Prevederile art. III—VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile; Prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019—2020.
  L. nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.
  L. nr.59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- modifică art. I pct. 2, art. I pct. 3 si art. I pct. 7; introduce pct. 11 si 12 la art. I, pct. 51 la art. I, art. II11, art. X1, alin. (31) la art. XI, art. VXII1 si art. XIX
Aprobată cu modificări: L. nr.59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Modificată: L. nr.60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
- introduce alin. (12) la art. XV
  O.U.G. nr.211/2020 Ordonantă de urgentă privind prelungirea aplicării unor măsuri de protectie socială adoptate în contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocupării fortei de muncă
- prevederile art. XI și XV se acordă până la 30 iunie 2021
  L. nr.214/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 53/2020 si modifică art. XV alin. (8)


Joi, 20 ianuarie 2022, 05:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.