CODUL CIVIL
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.597/2003 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român (abrogat prin H.G. nr.1.319/2003)
  H.G. nr.1.319/2003 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
  H.G. nr.1.458/2004 pentru autorizarea Cancelariei Primului-Ministru de a accepta o donație în favoarea statului român
  H.G. nr.1.459/2004 pentru autorizarea Ministerului Sănătății de a accepta o donație în favoarea statului român
  H.G. nr.1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
art.813
  H.G. nr.1.888/2004 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație în favoarea statului român
  H.G. nr.2.378/2004 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
  O. nr.2.840/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru continuarea exploatării în siguranță a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II și a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, județul Vâlcea
art. 1532-1559
  O.U.G. nr.33/2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"


Joi, 20 ianuarie 2022, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.