CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
din 1991
Fisa actului

Descriptori:

Abilitare
emitere legi speciale de abilitare a Guvernului
Constituție/1991      (art.107 și art.114)

Abrogări
conflictul temporal de legi

Acreditare, reprezentanțe diplomatice ale altor state
competență
Constituție/1991      (art.1)

Act administrativ
ilegal, persoană vătămată de o autoritate publică, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei
Constituție/1991      (art.48)

Act internațional
privind drepturile omului, aplicare în legislația internă
Constituție/1991      (art.20)

tratate ratificate de Parlament, parte din dreptul intern
Constituție/1991      (art.1)

Act normativ
controlul constituționalității
Constituție/1991      (art.144-145)

intrare în vigoare
Constituție/1991

supremația Constituției, legilor
Constituție/1991

Administrația publică centrală de specialitate
Constituție/1991

Administrația publică locală
autonomie locală și descentralizare, autorități ale administrației publice locale
Constituție/1991

Adunări publice
desfășurare pașnică, fără arme
Constituție/1991

Ajutoare
îngrijire copil bolnav ori handicapat
Constituție/1991

Alegeri, baza puterii publice
alegerea Camerelor
Constituție/1991

alegerea Președintelui României
Constituție/1991

dreptul de a fi ales
Constituție/1991

Ambasadele altor state în România
reprezentanți diplomatici, acreditare
Constituție/1991

Ambasadele României
crearea, desființarea și schimbarea rangurilor misiunilor diplomatice românești
Constituție/1991

Președintele României, reprezentanți diplomatici ai României, acreditare, rechemare
Constituție/1991

Amnistiere
acordare, excepții
Constituție/1991

Apatrizi
interzicerea dobândirii de terenuri
Constituție/1991
L. nr.54/1998
L. nr.18/1991

protecție, exercitare cu bună-credință, drepturi și libertăți constituționale
Constituție/1991

Apărare națională
fidelitate față de țară
Constituție/1991

Armată
apărarea țării, serviciul militar, pregătire, încorporare, drepturi, obligații cetățenești
Constituție/1991

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, organizare și funcționare
L. nr.51/1991
Constituție/1991

forțele armate, structură, organizare
Constituție/1991

incompatibilitate pentru membrii activi de a face parte din partide politice
Constituție/1991

mobilizare generală sau parțială
Constituție/1991

Asigurări sociale
drept la pensie, prevăzut de lege
Constituție/1991

Asistență medicală
în unități sanitare de stat
Constituție/1991

Asistență socială
drepturi prevăzute de lege
Constituție/1991

Audiovizual
informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă
Constituție/1991

servicii publice autonome, organizare și control parlamentar asupra activităților, reglementare prin lege organică
Constituție/1991

Autonomie locală
principii de bază în organizarea și funcționarea administrației publice locale
Constituție/1991

Autorități publice
baza puterii publice, puterea legiuitoare
Constituție/1991

buna funcționare a autorităților publice, rolul și funcțiile șefului statului, Președintelui României
Constituție/1991

puterea executivă
Constituție/1991

ale administrației publice centrale și locale
Constituție/1991

judecătorești

Avere
prezumție de dobândire licită
Constituție/1991

Avocatul Poporului
numire, rol, atribuții, raport în fața Parlamentului
Constituție/1991

incompatibilitate cu calitatea de membru al unui partid politic
Constituție/1991
L. nr.27/1996

Avocați, avocatură
aleși sau numiți din oficiu, drept de apărare, garantare
Constituție/1991      (art.24)

Azil
acordare, condiții
Constituție/1991      (art.18)

Banca Națională a României
autoritate administrativă autonomă, înființare prin lege organică
Constituție/1991

Buget public național
buget de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale
Constituție/1991

Bugetul asigurărilor sociale de stat
aprobare
Constituție/1991

Bugetul de stat
aprobare
Constituție/1991

Bugetul local al comunei, orașului și județului
parte componentă a bugetului public național
Constituție/1991

Bună-credință
exercitarea drepturilor și libertăților constituționale
Constituție/1991

îndeplinire tratate
Constituție/1991

Bunuri
avere dobândită licit, prezumție
Constituție/1991

Camera Deputaților
organizarea și funcționarea Parlamentului
Constituție/1991

Capitala României
stabilire, municipiul București
Constituție/1991

Căi de atac
împotriva hotărârilor judecătorești
Constituție/1991

Călătorii în și din România
libera circulație, garantare
Constituție/1991

Căsătorie
civilă, liber consimțită, întemeiere familie
Constituție/1991

religioasă, celebrare după oficierea căsătoriei civile
Constituție/1991

Cenzură
interzicere
Constituție/1991

Cercetare științifică
stimularea cercetării științifice naționale
Constituție/1991

Cetățeni români
drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale
Constituție/1991

Cetățenie română
dobândire, păstrare, pierdere, condiții
Constituție/1991

Comerț
libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, creare cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție
Constituție/1991

Comună
teritoriu organizat sub aspect administrativ
Constituție/1991

Concediu
concediu de odihnă plătit
Constituție/1991

Concediu de maternitate
plătit, drepturi
Constituție/1991

Concurență
liberă, loială
Constituție/1991

Consilii județene și al municipiului București
autorități ale administrației publice
Constituție/1991
L. nr.215/2001

Consilii locale și județene
autorități ale administrației publice
Constituție/1991

Consiliul Legislativ
organ consultativ de specialitate al Parlamentului României
Constituție/1991

Consiliul Superior al Magistraturii
compunere, atribuții
Constituție/1991

Consiliul Suprem de Apărare a Țării
atribuții
Constituție/1991

Constituția României
adoptare, referendum, intrare în vigoare
Constituție/1991

controlul constituționalității actelor normative
Constituție/1991

respectarea supremației Constituției și a legilor, îndatoriri fundamentale
Constituție/1991

revizuire, procedură, limite
Constituție/1991

rolul Președintelui României de a veghea la respectarea Constituției României și buna funcționare a autorităților publice
Constituție/1991

Constituționalitatea legilor
Constituție/1991
L. nr.47/1992

Consulare, activități
misiuni diplomatice
Constituție/1991

Contracte colective de muncă
contracte colective de muncă, negocieri, caracter obligatoriu al convențiilor
Constituție/1991

Control financiar de stat
controlul resurselor financiare ale statului
Constituție/1991

Copii
din afara căsătoriei, egalitate în fața legii cu cei din căsătorie
Constituție/1991

Corespondența
inviolabilitate, secret
Constituție/1991

Creație
libertatea creațiilor
Constituție/1991
vezi:  Drept de autor

Credințe religioase
autonome față de stat, libertate, statute proprii în condițiile legii
Constituție/1991
vezi:  Culte religioase
vezi:  institutele teologice

Culte religioase
libere, organizare potrivit statutelor proprii
Constituție/1991

învățământ religios în școli
Constituție/1991

Curtea Constituțională
atribuții
Constituție/1991

Curtea de Conturi
atribuții control asupra resurselor financiare ale statului, atribuții jurisdicționale
Constituție/1991

Curtea Supremă de Justiție
autoritate judecătorească, competență, statutul judecătorilor
Constituție/1991

Declararea stării de război
Constituție/1991

Decorații
conferire
Constituție/1991

Delegare legislativă
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legii organice
Constituție/1991
vezi:  abilitare.

Deputați
inițiativă legislativă
Constituție/1991

statut, mandat, incompatibilități, imunități parlamentare, independența opiniilor
Constituție/1991

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
Constituție/1991

Domeniu public
Constituție/1991

Domiciliu
inviolabilitate, excepții
Constituție/1991

Drapelul României
descriere
Constituție/1991

Drepturile omului
drepturi și libertăți fundamentale, garanția democrației constituționale
Constituție/1991

exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință
Constituție/1991

drepturi și libertăți fundamentale interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului cu pacte și tratate la care România este parte
Constituție/1991

Economia națională a României
de piață, obligațiile statului
Constituție/1991

Editor
informații publice corecte, răspundere civilă
Constituție/1991

Elevi
drept la învățătură
Constituție/1991

Emigrare
drept
Constituție/1991

Erori judiciare
săvârșite în procesele penale, răspunderea statului
Constituție/1991

Expropriere
utilitate publică, dreaptă și prealabilă despăgubire
Constituție/1991

Expulzare
cetățeni străini și apatrizi
Constituție/1991

Extrădare
cetățeni străini și apatrizi, convenție internațională, hotărâre judecătorească
Constituție/1991

Familie
căsătorie liber consimțită, drepturi și îndatoriri părinți
Constituție/1991

Femei
egalitate, protecție
Constituție/1991

Finanțe publice
activitate financiară, protejare
Constituție/1991

Fondul funciar
protecția proprietății private și publice
Constituție/1991

Frontiera de stat a României
consfințire prin lege organică
Constituție/1991

Funcții
demnități publice
civile, militare, ocupare de persoane cu cetățenie română
Constituție/1991

Funcționari publici
incompatibilitatea de a avea calitatea de membru al unui partid politic, pentru unele categorii stabilite prin lege
Constituție/1991

Grațiere
acordare
Constituție/1991

Grevă
apărarea intereselor profesionale, economice și sociale, salariați, reglementare prin lege
Constituție/1991

Guvernul României
autoritate publică executivă
Constituție/1991

numire
Constituție/1991

primul ministru, numire, rol, competență
Constituție/1991

rol, structură, atribuții, program de guvernare, actele Guvernului, răspunderi, încetarea mandatului
Constituție/1991
Constituție/1991

Hotărâri ale Guvernului
adoptare
Constituție/1991

Imnul național al României
stabilire
Constituție/1991

Impozit
contribuții financiare ale cetățenilor la cheltuielile publice
Constituție/1991

impozite, taxe și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilire numai prin lege
Constituție/1991

Impozite și taxe locale
stabilire de consilii locale sau județene, în limitele și condițiile legii
Constituție/1991

Incompatibilități
stabilire și excepții
deputați și senatori
Constituție/1991

judecători
Constituție/1991
L. nr.92/1992

judecători la Curtea Constituțională
Constituție/1991
L. nr.47/1992

membrii ai Curții de Conturi
Constituție/1991
L. nr.92/1992

membrii ai Guvernului
Constituție/1991

procuror
Constituție/1991
L. nr.92/1992

Președintele României
Constituție/1991

Indemnizații
stabilite prin lege pentru deputați și senatori
Constituție/1991
L. nr.53/1991

Informație
dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public
Constituție/1991

Instanțe judecătorești
autoritate judecătorească, înfăptuirea justiției
Constituție/1991

incompatibilități, stabilire pentru funcția de judecător, excepții
Constituție/1991

statutul judecătorilor
Constituție/1991

Întruniri
mitinguri, demonstrații, procesiuni -desfășurare pașnică fără arme
Constituție/1991

Învățământ
dreptul la învățătură
Constituție/1991

Judecători ai Curții Constituționale
numire, jurământ, atribuții
Constituție/1991      (art.37 și Titlul V)

Judecători ai Curții Supreme de Justiție
statut
Constituție/1991      (art.124)

Județ
teritoriu, organizare sub aspect administrativ
Constituție/1991      (art.3)

Jurământ
cetățeni cu funcții publice și militari, depunere în forma cerută de lege
Constituție/1991      (art.50)

Președintele României
Constituție/1991      (art.82)

primul-ministru, miniștri și ceilalți membri ai Guvernului
Constituție/1991      (art.82 și 103)

Legi
conflict temporal de legi
Constituție/1991      (art.150)

Consiliul Legislativ, atribuții în domeniul legislației, avizare proiecte de acte normative, evidența legislației
Constituție/1991      (art.79, art.150)

intrare în vigoare
Constituție/1991      (art.78, art.149)

legiferare
Constituție/1991      (art.72-77, art.144 lit.h)

respectare, îndatorire fundamentală
Constituție/1991      (art.51)

Legiferare
adoptarea legilor
Constituție/1991

aprobarea ordonanțelor Guvernului României, emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, delegare legislativă
Constituție/1991

categorii de legi
Constituție/1991

inițiativă legislativă
Constituție/1991

mediere
Constituție/1991

promulgarea legii
Constituție/1991

trimiterea proiectelor de legi și a propunerilor legislative de la o cameră a Parlamentului la cealaltă
Constituție/1991

revizuirea Constituției
Constituție/1991

Leu, moneda națională
consacrare
Constituție/1991

Limba oficială a României
stabilire, limba română
Constituție/1991

Magistrați
Consiliul Superior al Magistraturii
Constituție/1991

incompatibilitate cu calitatea de membru al unui partid politic
Constituție/1991
L. nr.92/1992
L. nr.27/1996

percheziții ordonate în formele prevăzute de lege
Constituție/1991

Mare teritorială
proprietate publică
Constituție/1991

Mass-media
informare corectă a opiniei publice
Constituție/1991
H.G. nr.13/2001

Măsuri excepționale
stare de asediu, stare de urgență
Constituție/1991
O.U.G. nr.1/1999
vezi:  Dezastre

Medalii
conferire
Constituție/1991

Mediu înconjurător, ecologie
ocrotire
Constituție/1991

Mesaje, apeluri
adresate Parlamentului României
Constituție/1991

Mijloace de informare
asigurarea informării corecte a opiniei publice
Constituție/1991

Militar
jurământ, depunere în forma cerută de lege
Constituție/1991

comandantul forțelor armate -Președintele României
Constituție/1991

Președintele României, conferire grade de mareșal, general și de amiral
Constituție/1991

Președintele României, decretare mobilizare parțială sau generală, condiții
Constituție/1991

Ministere
organizare în subordinea Guvernului
Constituție/1991

Ministerul Public
rol
Constituție/1991

Miniștri
membri ai Guvernului României
Constituție/1991

Minori
protecție și asistență în realizarea drepturilor, regim special
Constituție/1991

Minorități naționale
egalitate între cetățeni
Constituție/1991

drept la interpret în instanța de judecată
Constituție/1991

Misiuni diplomatice ale altor state în România
reprezentanți diplomatici ai altor state în România, acreditați pe lângă Președintele României
Constituție/1991

Misiuni diplomatice și oficii consulare ale României
acreditare și retragere reprezentanți diplomatici ai României, Președintele României
Constituție/1991

aprobare, creare, retragere sau schimbare a rangului misiunilor diplomatice
Constituție/1991
L. nr.37/1991

Monitorul Oficial al României
publicație oficială a actelor statului român
Constituție/1991

Moștenire, moștenitori
drept, garantare
Constituție/1991

Moțiune de cenzură
procedură
Constituție/1991

Muncă
dreptul la muncă nu poate fi limitat, alegerea profesiei și a locului de muncă, drepturi, obligații
Constituție/1991

forțată, interzicere
Constituție/1991

în condiții grele, protecție socială
Constituție/1991

locuri de muncă cu condiții deosebite, evidența
Constituție/1991

ziua de muncă, în medie de cel mult 8 ore
Constituție/1991

Municipii
teritoriu, orașe, organizare sub aspect administrativ
Constituție/1991

Municipiul București
capitala României
Constituție/1991

Nivel de trai
asigurare
Constituție/1991

calitatea vieții, creștere, condiții
Constituție/1991

Ordine
conferire
Constituție/1991

Ordine publică
respectare și ocrotire, drepturi și libertăți
Constituție/1991

Ordonanțe ale Guvernului
emitere legi speciale de abilitare
Constituție/1991

Organele puterii judecătorești
autorități judiciare
Constituție/1991
vezi:  Instanțe judecătorești

Parlamentul României
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Constituție/1991

aprobare, program de guvernare
Constituție/1991

autoritate legiuitoare unică, camere, durata mandatului, regulament, ședințe comune, sesiuni, acte juridice
Constituție/1991

Curtea Constituțională, numire
Constituție/1991

Curtea de Conturi, numire
Constituție/1991

delegare legislativă, lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice
Constituție/1991

raporturi cu Guvernul
Constituție/1991

referendum, competență
Constituție/1991
L. nr.3/2000

Partide politice
asociere liberă, drept
Constituție/1991

incompatibilitate pentru unele categorii de funcționari de a face parte din partidele politice
Constituție/1991

Pedeapsa cu moartea
abolire
Constituție/1991
D.-L. nr.6/1990

Pensie
drept de asigurări sociale
Constituție/1991

Persoane cu handicap
protecție
Constituție/1991

Persoane fizice
drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale
Constituție/1991

Platou continental
proprietate publică
Constituție/1991

Politica externă
atribuții în domeniul politicii externe
Constituție/1991

Poporul român
suveranitate națională, unitate
Constituție/1991

referendum
Constituție/1991
L. nr.3/2000

Presă
libertate, editare de publicații, informație corectă, răspundere civilă
Constituție/1991

Președinte interimar al României
asigurare, atribuții, excepții
Constituție/1991

Președintele României
alegere, competență, atribuții
Constituție/1991

acte ale Președintelui României
Constituție/1991

indemnizații și alte drepturi
Constituție/1991

jurământ
Constituție/1991

promulgarea legii, termen
Constituție/1991

demnitari, condiții, referendum
Constituție/1991
L. nr.3/2000

Procurori
statut
Constituție/1991

Promulgare a legii
termen, reexaminare
Constituție/1991

Proprietate
drept, regim juridic
Constituție/1991
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
L. nr.16/1999    [ratificare]
D.-L. nr.1.655/1864

Proprietate privată a persoanelor fizice
drept, ocrotire, protecție
Constituție/1991
vezi:  Proprietar

Proprietate privată a statului
drept, garantare, protecție
Constituție/1991

Proprietate publică
ocrotire
Constituție/1991

Protecția copilului
ocrotire
Constituție/1991
vezi:  Copii

Protecția investițiilor directe
Constituție/1991

Protecția mediului înconjurător
ocrotire
Constituție/1991

Protecție socială
copii și tineri, regim special
Constituție/1991

Radio
informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă
Constituție/1991

servicii publice autonome, organizare și control parlamentar asupra activității
Constituție/1991

Război
declarație
Constituție/1991

încetarea ostilităților militare
Constituție/1991

Referendum
în probleme de interes național
Constituție/1991

Reprezentanțe diplomatice
ale altor state, acreditare
Constituție/1991

Resurse naturale
ale zonei economice și platoului continental
Constituție/1991

bogății de orice natură ale subsolului, proprietatea statului
Constituție/1991

proprietate publică
Constituție/1991

Români din afara granițelor țării
cetățeni români din străinătate
Constituție/1991

Salariați
drept la muncă și protecție socială a muncii
Constituție/1991

drept la grevă
Constituție/1991

minori sub 15 ani, interdicție, angajare ca salariați
Constituție/1991

Salariu
minim pe economie, instituire, protecția socială a muncii
Constituție/1991

Sănătate publică
ocrotire
Constituție/1991

Sărbători
ziua de 1 Decembrie -Ziua națională a României
Constituție/1991

Securitate socială și protecție a muncii
Constituție/1991

Senat
organizare și funcționare, statutul senatorilor
Constituție/1991

Serviciul militar
apărarea țării
Constituție/1991

Sigiliul statului
simbol național
Constituție/1991

Siguranța națională a României
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Constituție/1991

măsuri de protecție
Constituție/1991

Simboluri naționale ale României
drapel, imn, sigiliu cu stema României
Constituție/1991
L. nr.75/1994
H.G. nr.1.157/2001

Sindicate
asociere liberă, cetățeni
Constituție/1991

Stare de asediu
instituire
Constituție/1991

Stare de război
declarare
Constituție/1991

Stare de urgență
instituire
Constituție/1991

Statul român
național, suveran, independent, unitar, indivizibil
Constituție/1991

de drept
Constituție/1991

domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

îndeplinire cu bună credință a obligațiilor internaționale la care România este parte
Constituție/1991

legături cu românii de peste granițe, condiții
Constituție/1991

minorități naționale, garantări drepturi
Constituție/1991

Statut
deputați, senatori
Constituție/1991

judecători
Constituție/1991

procurori
Constituție/1991

Stema României
simbol național
Constituție/1991

Străini
exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună credință
Constituție/1991

în România, protecție
Constituție/1991

interzicerea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor
Constituție/1991

Șomeri
ajutor de șomaj, acordare
Constituție/1991

Taxe
contribuții financiare ale cetățenilor la cheltuieli publice
Constituție/1991

stabilire la nivel de lege
Constituție/1991

Taxe locale
consiliile locale sau județene, stabilire de taxe în condițiile legii
Constituție/1991

Tehnică legislativă
sistematizarea, unificarea și coordonarea întregii legislații
Constituție/1991

Televiziune
informare corectă a opiniei publice, răspundere civilă
Constituție/1991

servicii publice autonome, organizare și control parlamentar asupra activității
Constituție/1991

Terenuri
cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi drept de proprietate asupra terenurilor
Constituție/1991

Teritoriu național al României
inalienabil, frontierele statului, stabilire prin lege organică
Constituție/1991

organizare sub aspect administrativ în comune, orașe, județe
Constituție/1991

teritoriul statului român nu poate fi transferat sau colonizat de populații străine
Constituție/1991

Timp de muncă
regim de muncă
Constituție/1991

Tineret
protecție și asistență în realizarea drepturilor
Constituție/1991

regim de muncă
Constituție/1991

Tratate
internaționale, ratificate de Parlament, parte din dreptul intern
Constituție/1991

Unirea din 1918
aniversare, 1 Decembrie, Ziua națională a României
Constituție/1991

Unități administrativ-teritoriale
organizare sub aspect administrativ
Constituție/1991

Vacanța
funcției de Președinte al României, în cazul demisiei, împiedicarea exercitării funcției, deces
Constituție/1991

parlamentară, anuală
Constituție/1991

Vârstă
drept de vot, la împlinirea vârstei de 18 ani
Constituție/1991

dreptul de a fi ales, cel puțin 23 ani
Constituție/1991

minorii sub 15 ani nu pot fi angajați ca salariați
Constituție/1991

serviciu militar, bărbați care au împlinit vârsta de 20 ani
Constituție/1991

Votare
drept de vot, la împlinirea vârstei de 18 ani împliniți
Constituție/1991

Zile de sărbătoare legală
săptămânal
Constituție/1991

Zile, celebrare
Ziua Națională a României, 1 Decembrie
proclamare
Constituție/1991


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 07:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.