ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.103 din 14 decembrie 2017
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.103 din 14 decembrie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.177/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 159/2018
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Publicare: M.Of. nr. 1010/20 dec. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
- modifică art. 3 lit. c), art. 5 alin. (1) lit. a) și c), art. 5 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (1) și (2), art. 14, art. 19 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 23 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1) și (3), art. 37, art. 42, art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. b), art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) și (2), art. 53 lit. a) și b), art. 54, art. 55, art. 62 alin. (1) și (2), art. 91, art. 92 alin. (1), art. 93 alin. (2) lit. j), art. 93 alin. (4), art. 99 (la 18 ianuarie 2018) , art. 100, art. 103, art. 107, art. 110 alin. (3), art. 110 alin. (11); introduce lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 15, lit. h) și i) la art. 18, alin. (6) - (12) la art. 19, alin. (3) la art. 23, alin. (5) la art. 24, lit. k) și l) la art. 93 alin. (2), alin. (16) - (19) la art. 110; abrogă art. 4 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (3) și (4), art. 10, art. 11, art. 13, art. 33 alin. (2), art. 50 alin. (3), art. 52 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. e) și h), art. 68 lit. d), g), h), j), k), m), o), p) și r), art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 96, art. 101, art. 102, art. 104, art. 110 alin. (5), (6) și (7), art. 111
dispune republicarea
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c), e) și f), art. 3 alin. (1) lit. l), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și d), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (1) și (3), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2) și (3), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 50, art. 52, art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55 alin. (1) lit. b) denumirea primei coloane a tabelului nr. 2, art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin. (3), art. 68 alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin. (2), art. 70, art. 71 alin. (1)-(3), (6) și (9), art. 75, art. 78 alin. (1) și (2), art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (1), art. 96 alin. (2) și (3), art. 97 alin. (1) lit. b), art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art. 100, art. 103 alin. (2) și (3), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105, art. 106 alin. (1) și (4), art. 107 alin. (1) și (3), art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) și (3), art. 112, art. 113 alin. (3), art. 116, art. 117, art. 119, art. 122 alin. (5) și (6), art. 129 alin. (1) partea introductivă și lit. c), titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul secțiunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) și (10), art. 134 alin. (2), art. 136 alin. (1) și (2), titlul secțiunii a 2-a a cap. VI, art. 138 lit. b), e), l), m) și o), art. 139 partea introductivă și lit. a), b) și j), art. 141 alin. (1), art. 144 lit. i), art. 145 alin. (1) lit. a), art. 146, art. 149 alin. (1), art. 150, art. 151 alin. (1), art. 153 lit. a)-e) și g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 164 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit. b), art. 172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, art. 182, art. 184 alin. (1), art. 185, art. 192 alin. (2); introduce lit. w), x) și y) la art. 3 alin. (1), alin. (3) la art. 12, alin. (31) la art. 15, alin. (31) și (32) la art. 20, alin. (2) - (5) la art. 51, alin. (11) la art. 68, alin. (4) la art. 77, alin. (11) la art. 33, lit. d1) la art. 139, art. 1621, art. 1851, art. 1921; abrogă art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. i), art. 3 alin. (1) lit. q), art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), art. 6 pct. V, art. 8, art. 9, art. 14, art. 16 lit. b) și d), art. 20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34, art. 35, art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin. (1) lit. g), art. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 98 alin. (4) și (5), art. 99 alin. (2), art. 101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 129 alin. (1) lit. a), art. 132, art. 135, art. 136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 lit. c), d), h), i), k) și n), art. 139 lit. d) - h) și m), art. 140 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 144 lit. a)-f), h) și j)-p), art. 145 alin. (1) lit. b) și c), art. 148 alin. (2), art. 153 lit. f) și j), art. 159 alin. (2), art. 160 alin. (2), art. 162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, art. 172 alin. (3), art. 177, art. 184 alin. (2), art. 186, anexa nr. 6
dispune republicarea
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
- modifică art. I pct. 56, art. I pct. 76, art. I pct. 98, art. I pct. 111, art. I pct. 114, art. I pct. 140, art. I pct. 155, art. I pct. 156, art. I pct. 164, art. II pct. 4, art. II pct. 7, art. II pct. 13, art. II pct. 14, art. II pct. 16, art. II pct. 20, art. II pct. 34, art. II pct. 39, art. II pct. 72; introduce pct. 561 la art. I, pct. 1021 la art. I, pct. 1091 la art. I, pct. 1111 la art. I, pct. 1401 la art. I, pct. 141 la art. II, pct. 221 la art. II, pct. 721 la art. II


Duminică, 14 august 2022, 03:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.