ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.52 din 4 august 2017
privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.52 din 4 august 2017
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.258/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 311/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 644/7 aug. 2017
Rectificare: M.Of. nr. 859/31 oct. 2017
Functie activa:
Abrogă: O. nr.365/2014 al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei tir. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele dejudecată prin hotărâri definitive si irevocabile
totodata, abrogă:
O. nr.225/2016 al ministrului mediului, apebr și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
Modifică: O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- abrogă art. XV
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
- introduce (41) și (42) la art. 1 și alin. (11) la art. 3
Rectificare: M.Of. nr. 859/31 oct. 2017
Modificată: O.U.G. nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 1 alin.(4) și (41); abrogă art. 1 alin. (42)
  L. nr.257/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,’taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
- aprobă O.U.G. nr. 68/2017
Aprobată: L. nr.258/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
Modificată: O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 1 alin. (6)
  O.U.G. nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 61
Abrogată: O.U.G. nr.93/2022 Ordonantă de urgentă privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule


Miercuri, 17 august 2022, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.