ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.49 din 30 iunie 2017
privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.49 din 30 iunie 2017
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.240/2017 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 344/2017
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile art. VII intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 507/30 iun. 2017
Functie activa:
Modifică: L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- abrogă art. 47 alin.(32)
  L. nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
- introduce art. 201 - 204
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 1 alin.(57)
  O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. V alin. (1); introduce alin.(11) la art. V
  O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- modifică art. 2 alin. (3) lit. l) și m), art. 12 alin.(1) și (2), art. 15 alin.(1) și (3) - (5), art. 20 alin.(8), art. 21 alin.(1); introduce alin.(41) la art. 15
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 32 alin.(1), alin.(61) și alin. (7)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.240/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială Europeană", precum si pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce pct. 11 , pct. 2 și pct. 7 și 8 la art. I


Vineri, 30 septembrie 2022, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.