LEGE nr.129 din 31 mai 2017
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.129 din 31 mai 2017 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 2/2017
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 422/8 iun. 2017
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1), art. 25 pct. II pct. 1; introduce alin.(31), (9) și (10) la art. 11, alin. (9) la art. 21, un nou pct. la pct. II al art. 25, pct. VII-XI la art. 25
Modifică: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin.(9) la art. 90
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 11 lit. f) și art. 15 lit. c)
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 4 alin.(1) partea introductivă și alin. (2), art. 5, art. 51 alin.(2) și (3)
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică anexa nr. I și II
  L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- abrogă art. 23-27
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.523/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Încetare aplicabilitate: O.U.G. nr.68/2019 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Miercuri, 28 septembrie 2022, 22:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.