ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.7 din 16 martie 2016
privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.7 din 16 martie 2016
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.241/2016 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 262/2016
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la 18.03.2016,cu excepția prevederilor art. XX care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
Publicare: M.Of. nr. 204/18 mar. 2016
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 29 alin. (3) și art. 43 lit. b); introduce lit. d1) la art. 7 alin. (1), alin. (14), (15), (51),(52), (162) la art. 7, lit. c) art. 7 alin. (20), alin. (25) la art. 7, alin. (11) și (31) la art. 27, alin. (21) și (22) la art. 28
  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- introduce alin. (32) la art. 47
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. VII alin. (1) lit. a) și c) și art. XII alin. (1); introduce alin. (6) la art. XII; abrogă art. XI alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.241/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. IV pct. 2, art. XII alin. (1) și (5); introduce alin. (6) la art. XII; abrogă art. XI alin. (2)
Modificată: L. nr.205/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă pct. 3 al art. VIII din O.U.G. nr. 83/2016(cu ref. la modificarea art. XII alin. (1))


Vineri, 30 septembrie 2022, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.