ORDONANȚĂ nr.43 din 28 august 1997
privind regimul juridic al drumurilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.959/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea limitelor maselor și dimensiunilor maxime admise, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.401/2002 privind aprobarea încadrării unui drum județean în categoria funcțională a drumurilor naționale
  O. nr.1.981/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și alte state, care depășesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România (abrogat prin O. nr.827/2003)
  O. nr.6/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean
  H.G. nr.171/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drumuri naționale
  O. nr.284/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor și dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă (abrogat prin O. nr.2.004/2004)
art.40 alin.3
  H.G. nr.331/2003 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita și, respectiv, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestor sectoare de drum ca drumuri naționale
art.6 alin.2, art.12, art.20
  H.G. nr.485/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
art.12, 13
  H.G. nr.486/2003 privind transmiterea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  O. nr.827/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România (abrogat prin O. nr.1.702/2005)
art.41 alin. (4)
  H.G. nr.660/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
art.12 si 20
  O. nr.1.139/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 827/2003 pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor naționale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România și în alte state, care depășesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie și/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulație pe drumurile naționale din România (abrogat prin O. nr.1.702/2005)
art. 41 alin. (4)
  H.G. nr.1.131/2003 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale, sub denumirea "DC 194A", a unui drum nenominalizat, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Mărgineni, județul Bacău
  H.G. nr.1.198/2003 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Tulcea
art.12
  H.G. nr.1.232/2003 privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peștera și transmiterea acestuia din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.408/2003)
art.12
  H.G. nr.1.325/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestui sector de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
art.12, 13 si 20
  H.G. nr.1.596/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
art. 12 si 13
  H.G. nr.1.597/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, respectiv din domeniul public a județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
  O. nr.1/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurilor privind restricționarea sau interzicerea temporară a circulației autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
art. 44 alin. (1)
  H.G. nr.363/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Sibiu
art.12, 13
  H.G. nr.580/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Bihor
art.12
  H.G. nr.733/2004 privind transmiterea unor sectoare de drumuri naționale, proprietate publică a statului, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
  H.G. nr.787/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii județene în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.788/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.824/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Vaslui
art. 12 si 13
  H.G. nr.851/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orașului Săcueni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Săcueni, județul Bihor, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național, precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
art.12, 13, 20
  H.G. nr.870/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin prelungirea traseului DC7-DJ710B Sultanu, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vișinești, județul Dâmbovița
art.12
  H.G. nr.924/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri situate în municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman
art.12
  H.G. nr.1.033/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale, sub denumirea "DC 140", a unor drumuri de exploatare și a unei străzi, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgoviște și a comunei Șotânga, județul Dâmbovița
art.12
  H.G. nr.1.065/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade și Ohaba, județul Alba
art.12
  H.G. nr.1.267/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulești, județul Vrancea
  H.G. nr.1.269/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, județul Vrancea
  H.G. nr.1.498/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale și a drumurilor vicinale a unui drum județean situat în județul Prahova (abrogat prin H.G. nr.1.261/2008)
art.12
  H.G. nr.1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală (abrogat prin H.G. nr.239/2018)
art.44 alin. (2)
  O. nr.2.004/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor și dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfă (abrogat prin O. nr.1.950/2006)
art.40 alin.(3)
  H.G. nr.1.938/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
art.12, 13 si 20
  H.G. nr.1.979/2004 privind preluarea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, precum și din domeniul public al județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestor sectoare de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
art. 12, 13 si 20
  H.G. nr.2.061/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Argeș
art.12
  H.G. nr.2.069/2004 privind transmiterea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
  H.G. nr.2.196/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Broscăuți și Dimăcheni, județul Botoșani
art. 12
  O. nr.2.264/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea locurilor de parcare, oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților (abrogat prin O. nr.1.298/2017)
  H.G. nr.2.331/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
  H.G. nr.336/2005 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza administrativteritorial ă a comunei Dobrețu, județul Olt
art.12
  H.G. nr.532/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Tulcea
  H.G. nr.559/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum situate în comuna Gura Șuții și a unei străzi situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița
art.12
  H.G. nr.563/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean și comunal a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimilor unor drumuri județene și comunale existente, situate în județul Hunedoara
art.12
  H.G. nr.689/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga și Morunglav, județul Olt
art.12
  H.G. nr.866/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Berești-Meria, județul Galați
art. 12
  H.G. nr.913/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în județul Mureș
art.12, art.13
  H.G. nr.914/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, județul Mureș
art.12, art.13
  H.G. nr.915/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
art.12, art.13
  H.G. nr.739/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul Sibiu, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 1
art. 12
  H.G. nr.810/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Hunedoara, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 74
art. 12
  H.G. nr.926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.1.064/2010 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.099/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Arad, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 79
art. 12 alin. (1)
  H.G. nr.1.162/2010 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri naționale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora
  O. nr.1.036/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov (abrogat prin O. nr.1.031/2011)
art. 44 alin. (2)
  H.G. nr.84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum național, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.206/2011 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui drum național aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  O. nr.152/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind completarea notei din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (abrogat prin O. nr.290/2013)
art. 47 alin. (7) lit. a)
  H.G. nr.432/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România
art. 20, art. 21, art. 22, art. 41 alin. (1), art. 52 și art. 57 lit. h)


Duminică, 23 ianuarie 2022, 14:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.