ORDONANȚĂ nr.37 din 27 august 1997
pentru ratificarea Acordului de împrumut -- Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.