ORDONANȚĂ nr.19 din 18 august 1997
privind transporturile
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.678/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației (abrogat prin O. nr.447/2003)
  O. nr.756/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înlocuirea anexei "Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
  O. nr.779/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind instalațiile de recepție portuare pentru deșeurile generate de navă și reziduurile mărfii (abrogat prin O. nr.322/2006)
  O. nr.1.280/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-31/Baloane libere pilotate
  O. nr.1.283/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/ Licențierea personalului aeronautic navigant (piloți planoare/piloți baloane libere) (abrogat prin O. nr.1.038/2003)
  O. nr.1.317/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind utilizarea sistemelor pentru managementul siguranței de către furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian - RACR ESARR 3
  O. nr.1.348/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT (abrogat prin O. nr.252/2019)
  O. nr.1.399/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.280/2004)
  O. nr.1.416/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române - RACR-PNPSA - Programul național de pregătire în domeniul securității aeronautice, ediția 01/2002 (abrogat prin O. nr.64/2008)
  O. nr.2.027/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AUU/Aeronave ultraușoare (abrogat prin O. nr.630/2007)
  O. nr.2.026/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Părții a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere (abrogat prin O. nr.794/2007)
  O. nr.31/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerințelor de siguranță pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5
  H.G. nr.60/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A., pentru perioada 2002-2015
  O. nr.69/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ediției 2/2003 a Reglementărilor aeronautice civile române privind licențierea personalului tehnic aeronautic/ RACR-LPTA
  O. nr.211/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
art.12 lit.d)
  O. nr.221/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 922/2000 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.280/2004)
  O. nr.274/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind utilizarea echipamentelor, instalațiilor, utilajelor și mijloacelor tehnice de aerodrom și de protecția navigației aeriene, precum și a sistemelor și echipamentelor de securitate aeronautică în desfășurarea de activități aeronautice civile (abrogat prin O. nr.66/2008)
art.12 lit.i
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
art. 12 lit. i)
  O. nr.447/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației (abrogat prin O. nr.1260/2013)
art.12 lit. w)
  O. nr.538/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Sistemului de inspecții obligatorii pentru operarea în siguranță a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă și pasageri, precum și a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat
art. 13 alin. (1) si (2)
  O. nr.581/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru completarea Părții a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.026/2002 (abrogat prin O. nr.794/2007)
art. 12 lit. g) si h)
  O. nr.595/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Cerințelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român (abrogat prin O. nr.1.447/2008)
art.12 lit. d)
  O. nr.597/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
art.12 lit. g si h
  O. nr.657/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4 (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
art. 12 lit. d)
  O. nr.654/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalațiile românești din largul mării, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc (controlul statului portului) (abrogat prin O. nr.256/2006)
art. 13 alin.1 si 2
  O. nr.727/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor
art.12 lit.c si d
  O. nr.1.023/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare nemotorizate (abrogat prin O. nr.630/2007)
  O. nr.1.024/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-APAN ULM/ Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare motorizate (abrogat prin O. nr.630/2007)
art. 12 lit. f)
  O. nr.1.038/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN2/Licențierea personalului aeronautic navigant (piloți planoare/ piloți baloane libere), ediția 2/2003 (abrogat prin O. nr.208/2013)
art. 12 lit. f) si g)
  H.G. nr.899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
art.12 lit.b)
  O. nr.1.212/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-21 - Reguli de certificare a produselor aeronautice civile (abrogat prin O. nr.806/2007)
art. 12 lit. m)
  O. nr.62/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum și evaluarea capabilității tehnice și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere - RNTR 4, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.135/2005)
art.12 lit.d)
  O. nr.61/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
art.12 lit.d)
  O. nr.77/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea Părții a II-a - "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.026/2002 (abrogat prin O. nr.794/2007)
art.12 lit. g) si h)
  O. nr.84/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.842/2001 (abrogat prin O. nr.1.987/2005)
art.12 lit. b) si i)
  O. nr.156/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru instituirea unor măsuri speciale privind navigația pe sectorul românesc al Dunării
art.12 lit.j)
  O. nr.193/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protecția mediului/RACR-PM, ediția 2/2003 (abrogat prin O. nr.1.261/2007)
art.12 lit. d)
  O. nr.229/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6
art. 12 lit. d)
  O. nr.288/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și condițiile de montare, reparare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) și a limitatoarelor de viteză - RNTR 8 (abrogat prin O. nr.1.366/2005)
art.12 lit. d)
  O. nr.525/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor și sancționării contravențiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor destinate acestora, la funcționarea unităților de reparații și reconstrucție a vehiculelor, a stațiilor de inspecție tehnică, precum și la metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice (abrogat prin O. nr.458/2006)
art.12 lit. d) si q)
  O. nr.693/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea reclasificării spațiului aerian național peste nivelul de zbor 195
  O. nr.958/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementării privind acordarea licenței de transport aerian, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 578/1998, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.808/2011)
art. 12 lit. i)
  O. nr.1.018/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediția 01/2003 (abrogat prin O. nr.763/2015)
art. 12 lir.i)
  O. nr.1.043/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
art.12 lit.d)
  O. nr.1.044/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
art.12 lit.j) si k)
  O. nr.1/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea procedurilor privind restricționarea sau interzicerea temporară a circulației autovehiculelor categoria N3, care se deplasează pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei
art. 12 lit. j)
  O. nr.215/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.842/2001 (abrogat prin O. nr.1.987/2005)
art.12 lit.i)
  O. nr.276/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea procedurilor de inspecție și supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate și de produse chimice în terminalele din porturile românești (abrogat prin O. nr.813/2008)
art.12 lit.k)
  O. nr.280/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV 14-16 (abrogat prin O. nr.1.151/2006)
art.14 alin.(2)
  O. nr.617/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea și reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4
art. 12 lit. b), f) si j)
  O. nr.650/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licențierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET (abrogat prin O. nr.1.144/2009)
art.12 lit.b, f) si j)
  H.G. nr.532/2004 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii și suprastructurii de transport naval la Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați pentru perioada 2004-2012
art.10 lit.b)
  O. nr.693/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
art.12 lit.d)
  O. nr.879/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode și echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediția 1/2004 (abrogat prin O. nr.275/2021)
art.12 lit.d) si h)
  O. nr.977/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-11 "Elaborarea și emiterea reglementărilor aeronautice civile române și a procedurilor de aplicare a acestora" (abrogat prin O. nr.150/2015)
art.12 lit.b)
  H.G. nr.890/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003
art.12 lit. j) si k)
  O. nr.1.077/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea alin. 3 al NUT 6 la art. 62.4.3 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998 (abrogat prin O. nr.655/2007)
  O. nr.1.172/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenței și eliberarea brevetelor și a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim (abrogat prin O. nr.1.627/2006)
art.12 lit.f)
  O. nr.1.356/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
art.12 lit.d)
  O. nr.1361/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea părții a II-a "Norme de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.026/2002 (abrogat prin O. nr.794/2007)
art.12 lit.g) si h)
  O. nr.1.665/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Amendamentului nr. 1/2004 la Reglementarea aeronautică civilă română RACR-21/.Reguli de certificare a produselor aeronautice civile", ediția nr. 1/2003 (abrogat prin O. nr.806/2007)
  O. nr.2.059/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 2201 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
art. 12 lit. j)
  O. nr.2.175/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - SUD/ "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediția 1/2004 (abrogat prin O. nr.765/2015)
art. 12 lit.f) si g)
  O. nr.2.185/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
art. 12 lit.g) si h)
  O. nr.2.196/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor și a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticității și identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 36/2003 (abrogat prin O. nr.2.132/2005)
art. 12 lit. d)
  O. nr.2.194/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
art. 12 lit. d)
  O. nr.2.195/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.133/2005)
art. 12 lit. d)
  O. nr.2.275/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Normelor privind condițiile de utilizare a vehiculelor deținute temporar în scopul efectuării operațiunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.843/2001
art.12 lit. b)
  O. nr.2.316/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-Ro pasager, cod MTCT.ANR-NSRP-2004 (abrogat prin O. nr.717/2006)
art. 13 alin. (1) si (2)
  O. nr.24/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 595/2003 privind aprobarea Cerințelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român (abrogat prin O. nr.1.447/2008)
art. 12 lit.a)
  O. nr.43/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.842/2001 (abrogat prin O. nr.1.987/2005)
art. 12 lit. i)
  O. nr.524/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.605/2008)
art. 12 lit.b) si f)
  O. nr.552/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.842/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.987/2005)
art. 12 lit.i)
  O. nr.663/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărțile aeronautice RACR - HA, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.673/2008)
art. 12 lit. b)
  O. nr.664/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, ediția 1.0/2005 (abrogat prin O. nr.669/2008)
art. 12 lit. b) si f)
  O. nr.665/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistența meteorologică a activităților aeronautice RACR - ASMET, ediția 2.0/2005 (abrogat prin O. nr.1.289/2006)
art. 12 lit. b) si f)
  O. nr.860/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de creștere a siguranței navigației în apele naționale navigabile și în porturile românești prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativității corpului dublu sau a unor cerințe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu (abrogat prin O. nr.2.258/2006)
art. 12 lit.d), j), k) si r)
  O. nr.1.339/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modul de organizare și exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona Faleză (abrogat prin O. nr.1.192/2015)
art. 10 lit. n) si art. 12 lit. c)
  O. nr.1.036/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov (abrogat prin O. nr.1.031/2011)
art. 12 lit. j)
  O. nr.249/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind inspecția, supravegherea tehnică și certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român și efectuează voiajuri internaționale
art. 13 alin. (1) și (2)
  H.G. nr.455/2011 privind tarifele de aeroport
  H.G. nr.291/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Sistem de preluare și prelucrare reziduuri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de Compania Națională «Administrația Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu"


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 22:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.