ORDONANȚĂ nr.19 din 18 august 1997
privind transporturile
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
de aviație
anchetare
O.G. nr.19/1997
O. nr.305/1995   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

de circulație, anchetare
O. nr.316/1994   (M.Tr.)
O.G. nr.19/1997

de transport feroviar
de cale ferată, metrou, cercetare, tratare evenimente, prevenire
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.210/2000   (M.Tr.)
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998

Aeronave
certificare, delegarea unor competențe
O. nr.739/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.19/1997

Directive de navigabilitate/RACR-39, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.704/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

înmatriculare aeronave civile/RACR-47, reglementări
O.G. nr.19/1997
O. nr.286/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

materiale, piese, procese și dispozitive utilizare conform Reglementărilor europene JARTSO
O.G. nr.19/1997
O. nr.786/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licențiere
O.G. nr.19/1997
O. nr.544/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

produse și piese asociate, certificare în conformitate cu dispozițiile Reglementării europene JAR-21
O.G. nr.19/1997
O. nr.785/2000   (M.Tr.)
O. nr.434/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.29/1997

reglementări tehnice europene JAR MMEL/MEL, aprobarea aplicării
O. nr.267/2001   (M.L.P.T.L.)
O.G. nr.19/1997

Agenți economici
autorizare
prestare servicii în porturi, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.595/2000   (M.Tr.)
O.G. nr.22/1999

cu capital de stat
din domeniul prestărilor de servicii de reparații, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, autorizare
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.19/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)

vehicule feroviare, verificare tehnică, obținere autorizație, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.342/1999   (M.Tr.)
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998

Ambarcațiuni
construire și supraveghere tehnică a ambarcațiunilor, reguli, aprobare
O. nr.285/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.19/1997

Armator
echipaj minim de siguranță a navigației, dotare nave, obligații
L. nr.107/1992    [ratificare]
O. nr.370/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.42/1997
O.G. nr.19/1997

Autoritatea Feroviară Română (AFER)
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O. nr.650/1998   (M.Tr.)
H.G. nr.626/1998
O.U.G. nr.12/1998

vehicule feroviare ale agenților economici, verificare tehnică, autorizație, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.95/1998
O.G. nr.19/1997
O. nr.342/1999   (M.Tr.)
O.U.G. nr.12/1998

Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.
prestări de servicii, efectuare, tarife, stabilire
O.G. nr.19/1997
O. nr.715/1998   (M.Tr.)

Autorizație
de funcționare
din punct de vedere tehnic, stații de căi ferate
O.G. nr.19/1997
O. nr.340/1999   (M.Tr.)

școli de conducere auto, instrucțiuni de conducere auto, condiții
O. nr.146/1999   (M.Tr.)
O.G. nr.19/1997

tehnice de funcționare vehicule rutiere și prestări de servicii, reparație/reconstrucție
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)

transporturi de bunuri și persoane, eliberare
O.G. nr.19/1997

verificare tehnică a vehiculelor feroviare ale agenților economici, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.342/1999   (M.Tr.)

Aviație civilă
accidente, incidente, cercetare, investigație tehnică
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O.G. nr.51/1999
O. nr.305/1995   (M.Tr.)

aplicare Reglementări europene JARSTD, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.814/2000   (M.Tr.)

avioane cu două motoare cu turbină, înmatriculate în România, operare în condiții de timp de zbor extins (ETOPS), reglementare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.781/1999   (M.Tr.)

Directive de navigabilitate RACR-39
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.704/1999   (M.Tr.)

înmatriculare aeronave civile/RACR-47, reglementări
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.286/2000   (M.Tr.)

organizarea radiocomunicațiilor operaționale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.439/1999   (M.Tr.)

operatori aerieni RACR-AOA
autorizare, reglementări aeronautice civile
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.703/1998   (M.Tr.)
O. nr.403/1999   (M.Tr.)

certificare, reglementări aeronautice civile românești
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.404/1999   (M.Tr.)

personal tehnic aeronautic/RACR-LPTA, licențiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.544/1999   (M.Tr.)

proceduri de certificare pentru aeronave, produse și piese asociate, aprobarea aplicării, reglementări europene JAR-21
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.434/1999   (M.Tr.)

reglementare europeană JAR-66 -Personal de certificare a întreținerii
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)

reglementări aeronautice civile române, protecția mediului, RACR-PM
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.9/2000   (M.Tr.)

Reglementări aeronautice civile române RACR RA -Regulile aerului, Ediția 1/2001, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.477/2001   (M.L.P.T.L.)

siguranța zborurilor, aplicarea Reglementării europene JAR-147
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)
O. nr.405/2000   (M.Tr.)

Bagaje
transport feroviar, expediții, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Bunuri
proprietate publică
în domeniul transportului, administrare, închiriere, concesionare
O.G. nr.19/1997

Canalul Dunăre -Marea Neagră și Canalul Poarta Albă -Midia-Năvodari
regimul de navigație
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.79/2000
O. nr.826/2000   (M.Tr.)

Căile Ferate Române
norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și M.L.P.T.L.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

transporturi militare pe CFR în caz de necesitate, efectuare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Călători
transporturi publice feroviare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Căpitănii de porturi din România
informații de la navele care ies dintr-un port românesc, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)

Centre de pregătire a personalului din domeniul transporturilor
autorizare, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.146/1999   (M.Tr.)

Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
tarife pentru servicii prestate, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.922/2000   (M.Tr.)

Certificat de agreare tip
pentru vehicule care transportă produse perisabile, redactare, eliberare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.208/2000   (M.Tr.)

Circulația pe drumurile publice
condiții tehnice pentru vehicule rutiere, admitere pe drumuri publice
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.78/2000
O. nr.353/1998   (M.Tr.)
O. nr.251/1999   (M.Tr.)

omologare vehicule rutiere și eliberare carte de identitate a acestora
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.78/2000
O. nr.1.007/2001   (M.L.P.T.L.)

școli de conducere auto, instructori de conducere auto, instructori de conducere auto, independenți, autorizare, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.146/1999   (M.Tr.)

Conducători auto
obținere permis de conducere auto, condiții, taxe
L. nr.117/1999
O.G. nr.19/1997
O. nr.146/1999   (M.Tr.)

Consilieri de siguranță
desemnare, calificare profesională, transporturi mărfuri periculoase
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

Construcții
navale, norme tehnice, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.288/1999   (M.Tr.)

Containere
construcția și supravegherea tehnică, reguli, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.286/1999   (M.Tr.)

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
proprietate publică în domeniul transporturilor
O.G. nr.19/1997

Drumuri
cu trafic redus, tratamente bituminoase cu agregate naturale de balastiere neconcasate
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.43/1997
O. nr.194/1999   (M.Tr.)

publice
lucrări de cadastru, executare, metodologie
L. nr.7/1996
O.G. nr.19/1997
O. nr.496/1998   (M.Tr., O.N.C.G.C.)

vehicule rutiere, omologarea și eliberarea cărții de identitate a acestora
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.78/2000
O. nr.1.007/2001   (M.L.P.T.L.)

Dunăre
nave maritim-portuare și tehnice, navigație, echipaj, condiții
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)

Frontiera de stat a României
puncte de control
pentru trecerea frontierei de stat, verificare vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.43/1997
O.U.G. nr.105/2001
O. nr.598/1999   (M.Tr.)

Inspecție tehnică
vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.353/1998   (M.Tr.)

Instalații de ridicat
la bordul navelor, reguli pentru construcție și supraveghere tehnică
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.287/1999   (M.Tr.)

Închiriere
bunuri
proprietate publică în domeniul transporturilor
O.G. nr.19/1997

Licențe
de transport rutier și licențe de execuție, eliberare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.527/1997   (M.Tr.)

Marcare
nave de pescuit care navighează sub pavilion român
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.1.108/2001   (M.L.P.T.L.)

Marinari
model carnet de marinar, certificat de competență
O.G. nr.19/1997
O. nr.947/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.984/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.755/2001   (M.L.P.T.L.)
vezi:  Navigație civilă

Mărfuri
contract de transport, încheiere, execuție, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

în trafic internațional, tarife, aplicare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

Mărfuri periculoase
clasificare, ambalare, etichetare, expediere, interdicții, consemne de siguranță, transport
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

sau poluante, transporturi maritime, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)

vehicule transport pe drumurile publice, condiții, reglementări R.N.T.R.3
O.G. nr.19/1997
O. nr.592/1998   (M.Tr.)

Mediu înconjurător, ecologie
protecție, inspecție tehnică, vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.353/1998   (M.Tr.)

reglementări aeronautice civile române, protecție RACR-PM
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.9/2000   (M.Tr.)

Metrou
agrement tehnic pentru produse și/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

certificate de omologare, produse și servicii omologate de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

control și inspecție de stat, organizare și exercitare de către A.F.E.R. și Ministerul Transporturilor
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

furnizori feroviari interni, autorizare, condiții, norme
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

personal care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor, funcții, nomenclator
O.G. nr.19/1997
O. nr.215/1999   (M.Tr.)

produse feroviare, verificare și ținere sub control de către laboratoare autorizate, atestate de AFER
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.410/1999   (M.Tr.)
O. nr.490/2000   (M.Tr.)

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
control și inspecție de stat, transport feroviar și metrou, atribuții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

Nave
comerciale maritime, inspecție, sistem armonizat de inspectare și certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O.G. nr.53/1999    [aderare]
O. nr.291/2000   (M.Tr.)

construcții, norme tehnice, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.288/1999   (M.Tr.)

de naționalitate română, certificat de naționalitate și atestate de bord, model
O.G. nr.19/1997
O. nr.1.754/2001   (M.L.P.T.L.)

de navigație interioară, cod MT.RNR-NI-99, clasificare și construcție, norme tehnice
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.306/1999   (M.Tr.)

de pasageri, cod MT.RNR-NP-99, siguranță, norme tehnice
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.305/1999   (M.Tr.)

de pescuit maritim, construcție și echipare, tonaj, măsurare, norme tehnice, marcare, metodologie
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.215/2000   (M.Tr.)
O. nr.594/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.108/2001   (M.L.P.T.L.)

echipamente și produse, aprobare de tip, cod MT.RNR-EM-2000
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.216/2000   (M.Tr.)

fluviale și fluvio-maritime sub pavilion român care navighează în trafic intern între porturile românești, formalități
O.G. nr.19/1997
O. nr.648/2000   (M.Tr.)

maritime
personal minim de siguranța navigației, reguli de normare, stabilire
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)

transporturi mărfuri periculoase sau poluante, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)

Navigație civilă
nave maritime, transporturi mărfuri periculoase sau poluante, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)

personal minim de siguranță
a navigației pentru navele maritime din marina civilă a României, stabilire
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)

Operatori aerieni RACR-AOA
autorizare, certificare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.403/1999   (M.Tr.)
O. nr.404/1999   (M.Tr.)

Personal aeronautic civil
aplicare reglementări europene JAR STD, JAR-66, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)
O. nr.814/2000   (M.Tr.)

atestare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.739/2000   (M.Tr.)

Personal din transporturi feroviare
și cu metroul, care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor, funcții, nomenclator
O.G. nr.19/1997
O. nr.215/1999   (M.Tr.)

Personal din transporturi fluviale
navigant, model carnet de marinar, certificat de competență
O.G. nr.19/1997
O. nr.947/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.984/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.755/2001   (M.L.P.T.L.)

Personal din transporturi maritime
minim necesar de siguranță, stabilire
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)

navigant
maritim-portuar, model carnet de marinar, certificat de competență
O.G. nr.19/1997
O. nr.947/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.984/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.755/2001   (M.L.P.T.L.)

Porturi
Centrul de Perfecționare din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
O.G. nr.19/1997
O. nr.922/2000   (M.Tr.)

maritime
nave în parc (în conservare), personal minim de siguranță a navigației, stabilire
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)

servicii în porturi, prestare, agenți economici, autorizare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.22/1999
O. nr.595/2000   (M.Tr.)

trafic intern, cabotaj
O.G. nr.19/1997
O. nr.648/2000   (M.Tr.)

Produse perisabile
transporturi în trafic național și internațional, verificare tehnică a vehiculelor
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.208/2000   (M.Tr.)

Radiocomunicații
organizare operațională sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS, reglementare aeronautică civilă
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.439/1999   (M.Tr.)

Registrul Auto-Român -R.A.R
agrearea vehiculelor care transportă produse perisabile, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.208/2000   (M.Tr.)

capacitate tehnică a vehiculului, evaluare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)

Spațiul aerian al României
reguli generale de desfășurare a zborurilor, Reglementări aeronautice civile române RACR RA
O.G. nr.19/1997
O. nr.477/2001   (M.L.P.T.L.)

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997

Stații de căi ferate
și haltele de mișcare aflate în exploatare, în construcție, reparație și modernizare, autorizare
O.G. nr.19/1997
O. nr.340/1999   (M.Tr.)

Școli
de conducători auto și instructori de conducere auto independenți, autorizare, condiții
O.G. nr.19/1997
O. nr.146/1999   (M.Tr.)

Tarife
prestări servicii efectuate
de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R., stabilire
O.G. nr.19/1997
O. nr.715/1998   (M.Tr.)

de Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.922/2000   (M.Tr.)

Tarife în domeniul transporturilor
regim juridic
O.G. nr.19/1997

de utilizare a infrastructurilor de transport
O.G. nr.19/1997

Transporturi
regim juridic
O.G. nr.19/1997

agrearea și verificarea tehnică a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile-RNTR-5
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.208/2000   (M.Tr.)

pe căi rutiere, feroviare, navigabile interioare, mărfuri periculoase, pregătire profesională a consilierilor de siguranță
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.226/1999   (M.Tr.)

proprietate publică, regim
O.G. nr.19/1997

Transporturi aeriene
aplicare
Reglementări europene JAR FCL.1, JAR FCL.2, JAR FCL.3, proceduri de certificare pentru aeronave, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.248/1999   (M.Tr.)
O. nr.434/1999   (M.Tr.)

Reglementări tehnice europene JAR MMEL/MEL, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.267/2001   (M.L.P.T.L.)

autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1, reglementări aeronautice civile
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.256/2000   (M.Tr.)

comerciale, aplicare reglementări europene JAR-OPS1 și JAR-OPS3
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.437/1999   (M.Tr.)

licență, acordare, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.578/1998   (M.Tr.)

personal de certificare a întreținerii, aplicare reglementări europene JAR 66
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.8/2000   (M.Tr.)

publice
aeronave, închiriere, Reglementările aeronautice civile române RACR-IA de către operatori aerieni români autorizați
O.G. nr.19/1997
O. nr.703/1998   (M.Tr.)

curse regulate, desemnare transportatori, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.29/1997
O. nr.546/1999   (M.Tr.)

Reglementări aeronautice civile române RACR RA -Regulile aerului, Ediția 1/2001, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.477/2001   (M.L.P.T.L.)

trafic aerian pe aerodromuri, asigurarea siguranței, alimentare aeronave cu combustibil pe aerodromuri/ RACR-aD-FTPCA
O.G. nr.19/1997
O. nr.438/1999   (M.Tr.)
vezi:  aeroporturi

Transporturi auto
regim juridic
O.G. nr.19/1997

persoane care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, desemnare, pregătire și atestare profesională
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
H.G. nr.625/1998
O. nr.761/1999   (M.Tr.)

Transporturi feroviare
norme uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1997
O. nr.746/1998   (M.Tr.)

agrement tehnic pentru produse și/sau tehnologii din import, acordare de către A.F.E.R.
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

certificate de omologare, produse și servicii, omologare de către AFER
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
O. nr.290/2000   (M.Tr.)

control, organizare și exercitare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.626/1998
H.G. nr.3/2001
O. nr.650/1998   (M.Tr.)

exploatare tehnică feroviară nr. 002, Regulament, aprobare
O.G. nr.19/1997
O. nr.1.186/2001   (M.L.P.T.L.)

personal care lucrează sau concură la siguranța circulației trenurilor, funcții, nomenclator
O.G. nr.19/1997
O. nr.215/1999   (M.Tr.)

planuri tehnice de exploatoare PTE, siguranța circulației, actualizare
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O. nr.831/2000   (M.Tr.)

Transporturi fluviale
norme generale
O.G. nr.19/1997

Transporturi maritime
norme generale
O.G. nr.19/1997

Centrul de Perfecționare din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța, prestări servicii, tarife
O.G. nr.19/1997
O. nr.922/2000   (M.Tr.)

mărfuri periculoase sau poluante, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)

nave de pescuit maritm, măsurare tonaj, norme tehnice
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O. nr.594/2001   (M.L.P.T.L.)

Transporturi pe apele naționale navigabile și în porturi
norme generale
O.G. nr.19/1997

Transporturi rutiere
regim juridic
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.527/1997   (M.Tr.)

autorizare prestări servicii de reparații/reconstituire vehicule
O.G. nr.19/1997

Cartea de identitate a autovehiculului
O.G. nr.19/1997

circulație pe drumuri publice în România, condiții tehnice pentru vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.527/1997   (M.Tr.)
O. nr.251/1999   (M.Tr.)

nomenclator de funcții ale personalului care lucrează în transportul rutier și concură la siguranța circulației
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.41/1998
O. nr.412/2000   (M.Tr.)

prestări servicii specifice efectuate de ARR, actualizare, tarife
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997

prestări servicii de reparații/reconstituiri vehicule rutiere
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O. nr.536/1997   (M.Tr.)
vezi:  Circulația pe drumurile publice
vezi:  Autovehicule

Vehicul rutier
circulație pe drumurile publice, omologare a vehiculelor și eliberarea cărții de identitate a acestora
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.78/2000
O. nr.1.007/2001   (M.L.P.T.L.)

control specific, efectuare de către Ministerul Transporturilor la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.43/1997
O.U.G. nr.105/2001
O. nr.598/1999   (M.Tr.)

inspecție tehnică și siguranța circulației rutiere, protecție mediu
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.81/2000
H.G. nr.3/2001
O. nr.353/1998   (M.Tr.)

transport mărfuri periculoase -R.N.T.R.3, perisabile -R.N.T.R.5 -admitere în circulație pe drumurile publice din România și efectuare inspecție tehnică
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.44/1997
O.G. nr.75/1998    [ratificare]
O. nr.592/1998   (M.Tr.)

Vehicule feroviare
ale agenților economici, verificare tehnică, autorizație, emitere, suspendare, retragere, condiții
O.G. nr.19/1997
O.U.G. nr.12/1998
O.G. nr.95/1998
O. nr.342/1999   (M.Tr.)


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.