LEGEA nr.21 din 1 martie 1991
cetățeniei române
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
  H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă


Marți, 18 ianuarie 2022, 18:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.