ORDONANȚĂ nr.15 din 23 ianuarie 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.47/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr.15 din 23 ianuarie 1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată și modificată prin Legea nr.131 din 28 octombrie 1996
  D.C.C. nr.46/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
  D.C.C. nr.91/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 2 lit. c) și ale art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiarvalutare
  D.C.C. nr.113/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici și ale Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
  D.C.C. nr.135/1998 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată și modificată prin Legea nr.131/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.160/1998 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (aprobată și modificată prin Legea nr.131/1996) și a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare (aprobată și modificată prin Legea nr.88/1998)
  D.C.C. nr.32/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.131/1996, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1998
  D.C.C. nr.1/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiarvalutare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.131/1996 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.88/1998
  D.C.C. nr.127/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 2 lit. c) și ale art. 6 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.682/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 2 lit. c) fraza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. 2 lit. c) fraza a doua
  D.C.C. nr.687/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 teza a doua din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. (2) lit. c)
  D.C.C. nr.415/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.1.067/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. 1 și alin. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.1.066/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5
  D.C.C. nr.394/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.1.231/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 8 lit. k) și art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism și ale art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 5 alin. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.1.392/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
art. 6 alin. 2


Marți, 09 august 2022, 17:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.