Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Documente depuse la casetă Versiunea pentru printare
Documente depuse la caseta în 8 octombrie 2009

Numar înregistrari gasite: 27
Calendar
Nr.
Crt.
Descrierea documentului FisierAlte
doc.
Data Titlu / Continut document P.L. Link Marime
- KB -
1. 08.10.2009 Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului senator Nicolae Robu din funcția de membru titular al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu domnul senator Cristian David - 224
2. 08.10.2009 Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia
a.Adresa GRUI nr.96/01.09.2009
b.Nota
c.Adresa grupului PD-L
- 612
3. 08.10.2009 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
a.Adresa comisiei (nr.197/15-09-2009)
b.Proiect de Hotarare
c.Expunerea de motive
- 911
4. 08.10.2009 Proiect de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.29/1994 privind stabilirea organizațiilor internaționale la care participă Parlamentul României
a.Memorandum intern nr.5923/24.09.2009
b.Proiect de Hotarare
- 796
5. 08.10.2009 Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente - 1471
6. 08.10.2009 Lista rapoartelor depuse în perioada 30 septembrie - 05 octombrie 2009 de comisiile permanente sesizate in fond - 376
7. 08.10.2009 RAPORT comun asupra P.L.privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
a.Adresa comisiei (nr.97/28-09-2009)
b.Raport comun (nr.97/28-09-2009)
149/2009 1104
8. 08.10.2009 RAPORT comun asupra P.L.pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
a.Adresa comisiei (nr.408/06-10-2009)
b.Raport comun (nr.408/06-10-2009)
340/2009 1065
9. 08.10.2009 RAPORT asupra P.l.pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 24/07/1995
a.Adresa comisiei (nr.301/05-10-2009)
b.Raport (nr.301/05-10-2009)
370/2009 779
10. 08.10.2009 RAPORT asupra P.l.pentru completarea Articolului 170 din Legea învățământului nr.84/1995
a.Adresa comisiei (nr.290/05-10-2009)
b.Raport (nr.290/05-10-2009)
371/2009 921
11. 08.10.2009 RAPORT comun asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiție „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2”
a.Adresa comisiei (nr.277/30-09-2009)
b.Raport comun (nr.277/30-09-2009)
385/2009 1198
12. 08.10.2009 RAPORT asupra P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
a.Adresa comisiei (nr.449/06-10-2009)
b.Raport (nr.449/06-10-2009)
431/2009 850
13. 08.10.2009 Ordinea de zi și Programul de lucru pentru sedința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sedintele din zilele 08.10.2009, 08.10.2009 - 368
14. 08.10.2009 Proiect de Hotărâre privind numirea Consiliului de Administratie al Băncii Naționale a României
a.Adresa comisiei (nr.997/06-10-2009)
b.Raport comun (nr.997/06-10-2009)
c.Proiect de Hotarare
d.Curriculum vitae-Mugurel Constantin Isarescu
e.Curriculum vitae-Florin Georgescu
f.Curriculum vitae-Bogdan Olteanu
g.Curriculum vitae-Cristian Popa
h.Curriculum vitae-Marin Dinu
i.Curriculum vitae-Nicolae Danila
j.Curriculum vitae-Virgiliu-Jorj Stoenescu
k.Curriculum vitae-Napoleon Pop
l.Curriculum vitae-Nagy Agnes
- 25880
15. 08.10.2009 Proiect de hotărâre privind completarea componenței nominale a Grupurilor de prietenie din Parlamentul României
a.Adresa GRUI nr.113/22.09.2009
b.Nota nr.114/22.09.2009
c.Propunere
d.Adresa Grupului parlamentar PD-L nr.753/21.09.2009
e.Adresa Grupului parlamentar PSD+PC nr.2766/22.09.2009
f.Adresa Grupului parlamentar PNL nr.569/09.09.2009
g.Adresa Grupului parlamentar PNL nr.214/07.09.2009
- 8138
16. 08.10.2009 Raport privind activitatea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții pe semestrul I al anului 2009
a.Adresa comisiei (nr.640/29-09-2009)
b.Raport (nr.640/29-09-2009)
- 15536
17. 08.10.2009 Moțiunea de cenzură cu tema: "11 împotriva României!"
a.Adresa Grupurilor parlamentare PNL si UDMR
b.Textul motiunii
- 4053
18. 08.10.2009 RAPORT asupra P.L.pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Înlocuit de documentul distribuit în data de 04-03-2011
a.Adresa comisiei (nr.450/03-10-2009)
b.Raport (nr.450/03-10-2009)
434/2009 1319
19. 08.10.2009 Avizul Consiliului Legislativ asupra P.l.privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru soluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale
a.Adresa Consiliului Legislativ (nr.805/05-10-2009)
b.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1125/05-10-2009)
448/2009 3901
20. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.L.pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E131/17-06-2009)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.74/17-06-2009)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.679/19-06-2009)
477/2009 21049
21. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 07-10-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E132/17-06-2009)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.75/17-06-2009)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.654/12-06-2009)
478/2009 6851
22. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E150/30-06-2009)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.92/30-06-2009)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.756/30-06-2009)
479/2009 4360
23. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.813/13-07-2009)
480/2009 6834
24. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.l.privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.332/14-04-2009)
f.Punctul de vedere al Guvernului
481/2009 4299
25. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.495/18-05-2009)
f.Punctul de vedere al Guvernului
g.Adresa de însoțire a Senatului (nr.332/18-05-2009)
482/2009 4507
26. 08.10.2009 Forma primită de la Senat a P.l.pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007
a.Adresa de însoțire a Senatului (din 05-10-2009)
b.Adresa inițiatorului
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Avizul Consiliului Legislativ (nr.335/14-04-2009)
f.Punctul de vedere al Guvernului
483/2009 4179
27. 08.10.2009 Forma primită de la Guvern a P.L.privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2009 pentru abrogarea alin.(8) al art.19 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
a.Adresa de însoțire a Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (nr.E213/24-09-2009)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E213/23-09-2009)
c.Expunerea de motive
d.Forma inițiatorului
e.Ordonanța de urgență a Guvernului (nr.100/23-09-2009)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.1062/23-09-2009)
484/2009 3736
Calendar
Numar înregistrari gasite: 27

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 septembrie 2022, 23:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro