Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 20 - 22 iunie 2022

Aprobată: 21.06.2022
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. MS 5/2022 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 52 de deputați (MS 5/2022).

Luni, 20 iunie 2022, ora 16,00 - dezbaterea moțiunii simple;
Miercuri, 22 iunie 2022- votul final asupra moțiunii simple.
Respinsă - 21.06.2022
Format PDF
,3. PHCD 51/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universități COM(2022)16 (PHCD 51/2022).
Adoptat - 21.06.2022
,4. PHCD 52/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare COM(2022)133 (PHCD 52/2022).
Adoptat - 21.06.2022
,5. PHCD 55/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere COM(2022)83 (PHCD 55/2022).
Adoptat - 21.06.2022
,6. PHCD 56/2022 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă COM(2022)140 (PHCD 56/2022).
Adoptat - 21.06.2022
,7. PHCD 54/2022 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 54/2022).
Adoptat - 21.06.2022
1. PHCD 53/2022 Proiectul de Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu" asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților (PH CD 53/2022).
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
2. Pl-x 172/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale (PL-x 172/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 350/2022 Proiectul de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 350/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
4. Pl-x 280/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (PL-x 280/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 351/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (PL-x 351/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -22.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
6. Pl-x 232/2021 Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.56 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.367 din 13 aprilie 2022 (PL- x 232/2021/2022) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
7. Pl-x 606/2021 Propunerea legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale (Pl-x 606/2021) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 13.12.2021
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru antreprenoriat
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
8. Pl-x 342/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 342/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -08.06.2022
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia juridică(Adoptare) - distribuit - 21.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
9. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 370/2022 Proiectul de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" (PL-x 370/2022) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 20.06.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.06.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 05.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Adoptat - 21.06.2022
11. Pl-x 301/2022 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PL-x 301/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -23.05.2022
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 21.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat- 22.06.2022
12. Pl-x 400/2021 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 400/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
13. Pl-x 479/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate(PL-x 479/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport- Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -18.05.2022
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Adoptat-21.06.2022
14. Pl-x 98/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 98/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit -26.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Adoptat - 21.06.2022
15. Pl-x 197/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 197/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -06.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Adoptat - 21.06.2022
16. Pl-x 220/2022 Proiectul de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București (PL-x 220/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.04.2022
Raport- Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
17. Pl-x 152/2022 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (Pl-x 152/2022) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.04.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Adoptat - 21.06.2022
18. Pl-x 221/2022 Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România (PL-x 221/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.04.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
19. Pl-x 474/2021 Proiectul de Lege - LEGEA ACVACULTURII (PL-x 474/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia pentru politică economică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
20. Pl-x 233/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări (PL-x 233/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -02.05.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
21. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare a Legii cu amendamente)-distribuit -08.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Adoptat - 21.06.2022
22. Pl-x 339/2022 Proiectul de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 339/2022) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -21.06.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 07.06.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 04.10.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Adoptat - 21.06.2022
23. Pl-x 428/2021 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.295 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.568 din 10 iunie 2022 (PL-x 428/2021/2022) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică, Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit- 21.06.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
Adoptat- 22.06.2022
24. Pl-x 356/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 356/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -08.06.2022
Raport comun- Comisia pentru mediu și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
25. Pl-x 333/2022 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval (PL-x 333/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport- Comisia pentru tineret și sport
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
26. Pl-x 606/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020/2022) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 18.05.2022
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit -31.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
27. Pl-x 198/2022 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 198/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
28. Pl-x 128/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 128/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport-Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 21.06.2022
29. Pl-x 193/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 193/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 21.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională

Adoptat - 21.06.2022
30. Pl-x 22/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 22/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 2.02.2022
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 21.06.2022
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
31. Pl-x 601/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimetar (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 18.06.2019 (Plen - 3.06.2019)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
32. Pl-x 716/2018 Proiectul de Lege "Legea tineretului" (PL-x 716/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru tineret și sport
(Adoptare) - distribuit - 19.10.2021
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Retrimis la comisie - termen - 22.11.2021 (Plen - 2.11.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
33. Pl-x 175/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (Pl-x 175/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 04.04.2022
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
34. Pl-x 199/2022 Proiectul de Lege pentru anularea unor obligații fiscale (PL-x 199/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun -Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
35. Pl-x 333/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021/2022) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 02.05.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse) - distribuit -08.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
36. Pl-x 581/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și completarea art.47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 581/2021) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.11.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -02.06.2022
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
37. Pl-x 109/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 (PL-x 109/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun-Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -21.06.2022
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
38. Pl-x 77/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 77/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.02.2022
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru politică economică (Adoptare)-distribuit -26.04.2022
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
39. Pl-x 231/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 231/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare)-distribuit -3.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
40. Pl-x 555/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (PL-x 555/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.11.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -9.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Adoptat - 22.06.2022
41. Pl-x 533/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (PL-x 533/2018/2019) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018) - distribuit -10.05.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
Adoptat - 22.06.2022
42. Pl-x 149/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 149/2022) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.04.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Adoptat - 22.06.2022
43. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2021 - distribuit - 30.05.2022 PDF format
44. Pl-x 385/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun-Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 89/2020) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 426/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PL-x 426/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 30.06.2020
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 37/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 414/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 414/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.09.2021
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -24.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 8/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 8/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncăși Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 218/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 218/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.04.2022
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen 1 săptămână (plen-21.06.2022)
50. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
51. Pl-x 224/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice (PL-x 224/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Rapoprt comun-Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
52. Pl-x 125/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PL-x 125/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun-Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
53. Pl-x 115/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 115/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 511/2018 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 511/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.10.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Cameră decizională
55. Pl-x 552/2017 Proiectul de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 552/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -25.05.2022
Cameră decizională
56. Pl-x 167/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 167/2022) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit -31.05.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 03.05.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
57. Pl-x 247/2022 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 (PL-x 247/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit -06.06.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.05.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 10.09.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
58. Pl-x 19/2022 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 19/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
59. Pl-x 480/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 480/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -30.05.2022
Cameră decizională
60. Pl-x 449/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 449/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport-Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -30.05.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
61. Pl-x 74/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 74/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 21.02.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -08.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
62. Pl-x 206/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 206/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport-Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -08.06.2022
Cameră decizională
63. Pl-x 83/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 83/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport-Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
64. Pl-x 170/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian (PL-x 170/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
65. Pl-x 350/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 350/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -15.12.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -09.06.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 25.02.2022 (GLGP- 07.02.2022)
A fost primit raportul suplimentar-09.06.2022.
66. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

VOT FINAL

Marți, 21 iunie 2022, ora 11,30

Miercuri, 22 iunie 2022, la încheierea ședinței în plen

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 6 octombrie 2022, 6:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro