Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 511/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 7.11.2016 Raport prelimnar pentru Comisia juridica 15.11.2016 INVITATI: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Romana a Bancilor, Consiliul Patronatelor Bancare
2. PLx 337/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 2.07.2014 Raport comun cu Comisia juridica S-a primit raport preliminar de respingere din partea Comisiei Juridice INVITATI: Banca Nationala a Romaniei,Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor INITIATORI: 17 deputati senatori
3. PLx 287/2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 10.06.2014 Raport comun cu Comisia juridica 4.09.2014 S-a primit raport preliminar de respingere din partea Comisiei Juridice INVITATI: Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice INITIATORI: 11 deputati senatori
4. PLx 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-Flori Radoi
Cameră decizională 17.10.2017 Raport 31.10.2017 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 3.10.2017 Raport preliminar suplimentar pentru Comisia juridica 23.10.2017 Retrimitere Plen INVITATI: Banca Nationala a Romaniei,Ministerul Finantelor Publice INITIATORI: 7 deputati senatori
6. PLx 289/2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016
- Flori Radoi
Cameră decizională 30.10.2017 Raport suplimentar 17.11.2017 Retrimitere de la Plen INVITATI: Ministerul Finantelor Publice INITIATORI: Senator Gheorghe Zamfir.
7. PLx 193/2015 Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia
- Vali Popa
Cameră decizională 9.03.2015 Raport 26.03.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice INITIATORI: Dep Dirzu Ioan
8. PLx 264/2017 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.09.2017 Aviz pentru Com. Politică externă 12.09.2017 INVITATI: Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni
9. PLx 381/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
- Cristina Dicu
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație 1.11.2017 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene
10. PLx 367/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii 1.11.2017 INVITATI: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert Antreprenoriat
11. PLx 368/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Muncă 1.11.2017 INVITATI: Ministerul Turismului, Ministerul Finantelor Publice
12. PLx 347/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
- Vali Popa
Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație 24.10.2017 INVITATI: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, Secretariatul General al Guvenului
13. PLx 392/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
- Vali Popa
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Politică externă 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe
14. PLx 402/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
- Vali Popa
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Administrație 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Mediului
15. PLx 406/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006
- Vali Popa
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Tineretului si Sportului INITIATORI: 9 deputati senatori, din care:
senatori - UDMR: Császár Károly Zsolt, Cseke Attila-Zoltán, Derzsi Ákos, Fejér László-?d?n, László Attila, Novák Csaba-Zoltán, Tánczos Barna, Turos Lóránd, Verestóy Attila
16. PLx 409/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
- Vali Popa
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Tineretului si Sportului INITIATORI: 28 senatori, din care:
- PSD: Chisăliță Ioan Narcis, Corlățean Titus, Craioveanu Elena-Lavinia, Federovici Doina Elena, Fifor Mihai-Viorel, Ilea Vasile, Lupu Victorel, Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, Marin Gheorghe, Marin Nicolae, Matei Constantin-Bogdan, Mazilu Liviu-Lucian, Mihu Ștefan, Moga Nicolae, Oprea Ștefan Radu, Orțan Ovidiu-Florin, Pațurcă Roxana-Natalia, Pănescu Doru-Adrian, Pop Gheorghe, Pop Liviu-Marian, Preda Radu-Cosmin, Resmeriță Cornel-Cristian, Rotaru Ion, Salan Viorel, Sbîrnea Liliana, Silistru Doina, Soporan Aurel-Horea, Trufin Lucian
17. PLx 306/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 19.02.2018 30.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 9.11.2017 INITIATORI: Senator Adrian Wiener INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale
18. PLx 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-Flori Radoi
Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Comisia de mediu 8.11.2017 INVITATI: Ministerul Mediului, Ministerul Finantelor Publice
19. PLx 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Muncă 30.10.2017 INVITATI: Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice
20. COM(2017)566 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ?I COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN În continuarea Planului de acțiune privind TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii -Flori Radoi Document nelegislativ Examinare Fond INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
21. COM(2017)489 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor ?i a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, ?i de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului - Cristina Dicu Document legislativ Examinare fond si subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
22. COM(2017)538 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar ?i de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic -Radu Ciupercanu Document legislativ Examinare fond si subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei,Autoritatea de Supraveghere Financiara
23. COM(2017)569 Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce prive?te armonizarea ?i simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată ?i introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre -Cristina Dicu Document legislativ Examinare fond si subsidiaritate INVITATI: Ministerul Finantelor Publice

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 19:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro